PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neklasické logiky - ALG500004
Anglický název: Non-classical Logics
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marta Bílková, Ph.D. (30.06.2011)
Kurs je věnován hlavním alternativám klasické logiky - intuicionistické logice, substrukturálním, vícehodnotovým a fuzzy logikám; kurs má charakter úvodu a pokrývá základní sémantické a důkazově teoretické charakteristiky zkoumaných logik. V zimním semestru se kurs věnuje výrokové a predikátové intuicionistické logice s přesahy do metamatematiky (Heytingova aritmetika). V letním semetru jsou obsahem kursu substrukturální logiky (Lambekův kalkul a jeho rozšíření o strukturální pravidla, lineární logika a relavanční logika) a vícehodnotové logiky a jejich algebraická a relační sémantika.
Základní prerekvizitou je učivo kursu Logika I, navazuje se též na Logiku II, Teorii důkazů a přednášky z Algebry I, II (struktury, svazy, algebry).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK