PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy jazykovědy - ALG110021
Anglický název: Introduction to Linguistics
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Kurs je jako povinně volitelný určen pro dvouoborové bakalářské studium.Studenti navazujícího magisterského studia si ho mohou zapsat jako povinněvolitelný jen na základě souhlasu katedry logiky.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK