PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny logiky - ALG110015
Anglický název: History of Logic
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Marta Vlasáková, Ph.D.
Záměnnost : ALGV00030
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Bělič, CSc. (12.05.2009)
Vývoj logiky od Aristotela po Gödela;těžiště kurzu je v moderní matematické logice a souvisejících disciplínách; důraz je kladen na vztah historických systémů k současným metodám, problémům a cílům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK