PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klasická logika II A - ALG110014
Anglický název: Classical Logic II A
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www1.cuni.cz/~svejdar/?s=logii
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Z//Je záměnnost pro: ALG210006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Vít Bělič, CSc. (12.05.2009)
Pokračovací kurs z centrální logiky: vlastnosti axiomatických teorií, kompaktnost, Peanova (a Robinsonova) aritmetika, Gödelovy věty o neúplnosti, gentzenovské (sekventové) kalkuly.
Sylabus
Poslední úprava: SVEJDAR (08.01.2013)

http://www1.cuni.cz/~svejdar/?s=logii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK