PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Booleovy algebry - ALG110011
Anglický název: Boolean Algebras
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALG110030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: LOGHONZIK (30.09.2009)
Algebraická struktura. Grupové vs. svazové algebry. Uspořádané množiny. Axiomatizace. Booleovy
algebry, zúplnění Booleových algeber. Reprezentace a užití Booleových algeber.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK