PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vyčíslitelnost A - ALG110010
Anglický název: Computability A
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www1.cuni.cz/~svejdar/?s=recf
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVEJDAR (08.01.2013)
Rekurzívní funkce a množiny jako matematické zpřesnění pojmu algoritmus. Jiné výpočtové modely. Rekurzívně spočetné množiny, problém zastavení, aritmetická hierarchie. M-převeditelnost, m-úplnost, kreativní množiny, prosté množiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK