PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z logiky - ALG110005
Anglický název: Classical Logic Seminar
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALG110027
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lávička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LOGVACHK (31.08.2011)
Úvod do studia logiky, obsahující podstatné prvky matematické logiky (úplnost, kardinalita, kompaktnost kategoričnost), navíc věnující zvláštní pozornost filosofickým, lingvistickým a metodologickým aspektům logiky

Sylabus -
Poslední úprava: LOGVACHK (01.09.2011)

Probíraná témata:
1. Logické paradoxy, příklady matematických teorií, rozdíl mezi jazykem a metajazykem, Booleova algebra, typy důkazů, polská prefixová notace

2. Výroková logika
Syntax - výrokové proměnné, logické spojky, formule a jejich vlastnosti
Sémantika - tabulky pravdivostních hodnot, vyplývání z množiny předpokladů, disjunktivní a konjunktivní normální formy, pojmy tautologie a kontradikce
Kalkuly - hilbertovský, gentzenovský a přirozené dedukce
Použití vět o dedukci, korektnosti, úplnosti, kompaktnosti
Vlastnosti sporných množin a maximálních bezesporných množin

3. Predikátová logika (letní semestr)
Syntax - termy, formule, volné a vázané proměnné, substituce
Sémantika - vyplývání, normální formy, prenexace
Pravidla pro kvantifikátory
Kalkuly - hilbertovský, gentzenovský, přirozená dedukce
Použití vět o dedukci, korektnosti, úplnosti, kompaktnosti

Základní literatura:

Švejdar, Logika: neúplnost, složitost a nutnost, Academia, Praha, 2002.

van Dalen, Logic and Structure, Springer, 1994.

Další literatura:

Sochor, Klasická matematická logika, Karolinum, Praha 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK