PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Analytická filosofie - ALG110001
Anglický název: Analytic Philosophy
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.flu.cas.cz/saf/kotatko.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Bělič, CSc. (18.08.2011)
Anotace jednosemestrového kurzu:
Hlavním cílem kurzu je motivovat (a vybavit) posluchače k systematickému uvažování o povaze a funkcích jazyka,
založenému na reflexi vlastní komunikativní zkušenosti a jazykové intuice. V průběhu kurzu si osvojí část
pojmového aparátu a některé z postupů, které k těmto účelům nabízí analytická filosofie jazyka. Výklad se zaměří
na demonstraci způsobu, jakým se tyto nástroje uplatňují v diskusích, které jsou (z pohledu přednášejícího) osou
dosavadního vývoje této disciplíny. Témata zahrnují diskuse o povaze reference (zejména konfrontaci alternativních
teorií deskripcí a vlastních jmen); spor mezi externalisty a internalisty o způsob konstituce propozičního obsahu
myšlenkových a komunikativních aktů; aspirace, limity a vzájemné vztahy dvou klíčových programů v teorii významu
(Griceovy intencionální sémantiky a Davidsonova projektu); klasické teorie mluvních aktů.
Sylabus
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK