PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe řečové komunikace I - ALF400014
Anglický název: Theory and Practice of Speech Communication I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Mgr. Barbora Hedbávná
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (11.02.2004)

Kurs uvádí do základní problematiky teorie komunikace.
Zabývá se postupně modely komunikace, problémem interpretace, faktory neúspěchu meziosobní komunikace a úlohou zpětné vazby ("feed-back") v komunikaci.
Studenti se seznámí s ukázkami autentických nahrávek z různých typů prostředí.
V průběhu semestru je jeden seminář věnován videonahrávce krátkých vystoupení všech členů semináře (vlastní zvolené téma), nahrávky jsou pak následně společně analyzovány.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Amado, G. - Guitet, A., Dynamique des communications dans les groupes, A.Colin, Paris 1997

Baum, H.S., The invisible bureaucracy, Oxford University Press, New York 1987

Carré, R., Dégremont, J.-F., Gross, M., Pierrel, J.-M., Sabah, G., Langage humain et machine, Presses du CNRS, Paris 1991

Durand, J., Les formes de la communication, Bordas, Paris 1981

Escarpit, R., Téorie générale de l'information et de la communication, Hachette 1976

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Kurs uvádí do základní problematiky teorie komunikace. Zabývá se postupně:

  • modely komunikace
  • problémem interpretace
  • faktory neúspěchu meziosobní komunikace
  • úlohou zpětné vazby ("feed-back") v komunikaci
  • ukázkami autentických nahrávek z různých typů prostředí
  • videonahrávce krátkých vystoupení všech členů semináře (vlastní zvolené téma)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK