PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pedofonetika - ALF400013
Anglický název: Speech Acquisiton
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (06.09.2006)

V rámci kurzu jsou studenti seznámeni s fyziologickým vývojem dětské řeči a procesem osvojování řeči u dítěte. Pozornost je věnována také otázkám fonologického přístupu k problematice osvojování řeči. Okrajově jsou diskutovány otázky speciální pedagogiky a zásady práce s dítětem v případě, že se objeví řečové či sluchové patologie.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Ohnesorg, K.(1948): Fonetická studie o dětské řeči, Praha

Ohnesorg, K.(1948): O mluvním vývoji dítěte, Praha

Ohnesorg, K.(1959): Druhá fonetická studie o dětské řeči, Brno

Sovák, M. (1978): Logopedie. Praha

Sovák, M. (1984): Logopedie předškolního věku, Praha

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti, Praha

Peutelschmiedová, A. (1994): Čtení o koktavosti, Praha

Král, A. (1974): Model řečového mechanismu, Bratislava

Pavlovská-Zahálková, A. (1976): Prevence poruch řeči, Praha

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

V rámci kurzu jsou studenti podrobně seznámeni s fyziologickým vývojem dětské řeči a procesem osvojování řečové komunikace u dítěte. Pozornost je věnována také otázkám speciální pedagogiky a práci s dítětem v případě, že se objeví řečové či sluchové patologie. Stručně je nastíněna problematika logopedie.

Tématické okruhy:

  • předmět zkoumání, metodika, pojmosloví
  • fylogeneze řeči
  • fyziologický vývoj dětské řeči
  • rozvoj percepce
  • prozodie dětské řeči
  • akustická specifika dětské řeči
  • patologie dětské řeči a sluchu a jejich diagnostika
  • speciální pedagogika
  • logopedie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK