PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zvukové vlastnosti souvislé řeči - ALF400012
Anglický název: Sound Patterns of Connected Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200011
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (04.02.2006)

Kurz uvádí do popisu suprasegmentální roviny zvukové stavby jazyka a řeči. Teoretická část výkladu se soustřeďuje na specifické vlastnosti prozodických jevů a obecné principy jejich popisu, zejména na vztah zvukové materie a deskriptivních pojmů. Při porovnávání stávajících teorií je věnována systematická pozornost problematice intonace. Součástí kurzu je praktický poslech a hodnocení vybraných prozodických jevů a vlastní analýza zvukového textu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Garding, Eva (1983): A generative model of intonation. In: Prosody: Models and Measurements, A.Cutler, D.R.Ladd (eds), Springer-V., Berlin, Heidelberg, N.York, Tokyo, pp. 11-25

Hirst,D., di Cristo A. (1998): A survey of intonation systems.In: Intonation systems, D. Hirst and A.di Cristo (eds.) Cambridge Univ.Press, , p.1-44

Kager, R. (1995): The Metrical Theory of Word Stress. In: The Handbook of phonological theory, J.A. Goldsmith ed.,Blackwell, Oxford, p. 367-402

Ladd, D. Robert (1996): Intonational phonology. Cambridge Univ. Press, vybrané části

Pierrehumbert, Janet B.(1988): The Phonology and Phonetics of English Intonation. PhD thesis, 1980 MIT, published by IULC (Indiana univ.), vybrané části

Selkirk, Elisabeth: Sentence Prosody: Intonation, Stress, and Phrasing

In: The Handbook of phonological theory, J.A. Goldsmith ed., Blackwell, Oxford 1995,

p. 550-569

't Hart, J., Collier, R., Cohen A.(1990): A perceptual study of intonation. Cambridge Univ. Press, vybrané části

Vaissiere, Jacqueline (1983): Language-Independent Prosodic Features.In: Prosody: Models and Measurements, A.Cutler, D.R.Ladd (eds), Springer-V., Berlin,, pp. 53-66

Se zaměřením na češtinu:

Chlumský, J. (1928): Česká kvantita, melodie a přízvuk, Praha

Daneš, Fr. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině, Academia, Praha, studie ČSAV

Romportl, M. (1973): Studies in Phonetics, Praha - Hague

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha, Karolinum, 2. vydání 1997

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Okruhy:

  • suprasegmentální rovina zvukové stavby jazyka a řeči
  • specifické vlastnosti prozodických jevů
  • obecné principy jejich popisu, zejména na vztah zvukové materie a deskriptivních pojmů
  • intonace
  • prozodické vlastnosti češtiny
  • prozodie v rámci klasických fonologických teorií
  • prominence a segmentace
  • jednotky strukturního popisu prozodie
  • varianty mluvního rytmu
  • tónové jazyky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK