PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy fonologie - ALF400011
Anglický název: Fundamentals of Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Mgr. David Studenovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (04.02.2006)

Předmětem kurzu je výklad směrodatných teoretických principů, o něž se opírá systémový popis zvukové struktury jazyka. Poskytuje základní přehled o vývoji discipliny a různých směrech fonologických koncepcí. Důraz se klade na pochopení problematiky a schopnost aplikovat jednak různé metodologické přístupy, jednak znalosti o fyzikálních vlastnostech jazyka a řeči ve fonologickém popisu češtiny, případně dalšího, studentu známého jazyka.
Kurz se soustřeďuje k segmentální úrovni popisu, problematice souvislé řeči je věnován samostatný předmět.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK