PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Akustika řeči - ALF400010
Anglický název: Acoustics of Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH400003
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.02.2006)

V teoretické části kurzu se studenti seznámí se základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku (zvuk po stránce fyzikální a psychoakustické, technické prostředky pro analýzu řeči) a s akustickými vlastnostmi lidské řeči. V praktické části kurzu budou studenti analyzovat zvukové ukázky v návaznosti na látku probranou v teoretickém výkladu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK