PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Technika fonetické práce - ALF400002
Anglický název: Methodology of Phonetic Research
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200012
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (11.02.2004)

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami užívanými ve fonetickém výzkumu. Prakticky se seznámí s technickými prostředky, kterými Fonetický ústav disponuje a naučí se je používat. Kurz je zaměřen prakticky a je směřován k nabytí konkrétních dovedností, nutných k pozdější samostatné fonetické práci.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Janota - Ptáček: Technika fonetické práce

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.05.2008)

Obsahem kurzu je následující problematika:

  • dýchání: spirometrie, pneumografie, exspirometrie.
  • hrtan: laryngoskopie, laryngostroboskopie, endoskopie, glottografie, ultrazvuková sonografie.
  • artikulace: přímá pozorování (auditivní, proprioceptivní a taktilní cvičení), záznamové metody (palatografie, fotopalatografie, elektropalatografie, lingvografie, labiografie, skiagrafie (RTG), videosonografie), antropometrické metody a speciální nástroje (přístroj Grandgentův, Atkinsonův, sondy, nasometr, Königovy plameny aj.), elektromyografie.
  • akustika řeči (i zde se postupuje od nejstarších technik k novějším): záznamové metody (kymograf, Struyckenova skříňka, Lioretův přístroj),
  • analytické metody (Helmholtzovy rezonátory a píšťaly, ladičky, numerická Fourierova transformace, zjišťování základního kmitočtu z tvaru vlny, metoda stroboskopická), záznamově-reprodukční metody (mechanické, magnetické, optické, digitální; různé druhy médií, Janotův segmentátor, filtrování signálu), oscilogram, dynameogram, melodiogram, FFT a dvourozměrný spektrogram, třírozměrný spektrogram ("sonagram")
  • využití počítače pro specializovaná zpracování signálu (výběr: pásmové propusti, dlouhodobá spektra, sledování formantů, tempa a artikulační rychlosti, možnosti úpravy prozodie), analýza syntézou (modely vokálního traktu a formantové syntetizéry, funkční modely a syntéza fonémová, slabiková a difónová). Možnosti programů pro analýzu zvukového signálu (plně profesionální: Multispeech; snadno dostupné amatérům: CoolEdit).
  • příklady aplikovaných technik, zejména jejich klinického využití: DAF (Leeův efekt)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK