PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vývoj portugalského jazyka - ALBS50026
Anglický název: Portuguese language history
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (13.03.2017)

Vývoj jazyka

Jednosemestrální přednáška Vývoj jazyka realizovaná v češtině si klade za cíl seznámit studenty jak s konkrétním
jazykovým vývojem evropské portugalštiny tak ukázat v jakém prostředí se tato formovala. Dále se bude zabývat
otázkou konstituování lidové latiny a její jazykovou charakteristikou. Důraz bude také kladen na uvědomění si
vztahů portugalského jazyka s jinými románskými jazyky. Zkouška se koná v češtině a předpokládá se alespoň
základní znalost jednoho díla uvedeného v bibliografii. Dále zahrnuje dvě otázky z probírané látky (souvislý
výklad) a vývoj latinských slov do moderní portugalštiny.

Program přednášky:

1. Bibliografie. Obecné principy vývoje jazyka.
2. Latina klasická a lidová. Zdroje pro poznání lidové latiny.
3. Změny fonologického subsystému lidové latiny oproti latině klasické.
4. Změny morfo-syntaktického subsystému lidové latiny oproti latině klasické.
5. Proces romanizace. Diferenciace lidové latiny.
6. Substrát a superstrát portugalštiny
7. Vznik portugalštiny. Periodizace portugalštiny.
8. Klasifikace staroportugalských literárních a neliterárních textů.
9. Charakteristika fonologického subsystému staré portugalštiny s přihlédnutím ke změnám, které
proběhly ve střední portugalštině.
10. Charakteristika morfo-syntaktického subsystému staré portugalštiny s přihlédnutím ke změnám, které
proběhly ve střední portugalštině.
11. Vývoj fonologického subsystému v klasické portugalštině
12. Vývoj fonologického subsystému v pozdějších obdobích vývoje portugalštiny
13. Etymologická cvičení

Seznam povinné literatury:

TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa 20018
CASTRO, Ivo. Introdução à História do Português. Lisboa: Edições Colibri 2006

Seznam doporučené literatury:

CARDEIRA, Esperanca. Entre o Português Antigo e o Português Clássico. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da
Moeda 2005
CARDEIRA, Esperança. História do Português. Lisboa: Caminho 2006
EMILIANO, António. Latim e Romance na segunda metade do século XI. Análise scripto-linguística de
documentos notariais do Liber Fidei de Braga de 1050 a 1110. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 2003
HUBER, Joseph. Gramática do português antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 20062
MAIA, Clarinda de Azevedo. História do galego-português. Coimbra: INIC 1986
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O português Arcaico – fonologia,morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto
2006
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O português Arcaico-Volume I – Léxico e morfologia, Volume II – Sintaxe e
fonologia. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda 2008
NETO, Serafim da Silva. História da Língua portuguesa. Rio de Janeiro: Presença 1986
TEYSSIER, Paul. A Língua de Gil Vicente. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda 2005

Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování ústní zkoušky z probrané látky a přečtení alespoň jednoho díla o
vývoji portugalštiny.

Na ústní zkoušku jsou povoleny tři pokusy.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK