PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tlumočnická průprava v korejštině b - AKO500151
Anglický název: Introduction to Interpreting Korean b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Vyučující: Mgr. Youn Woo Jung
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2019)

Podmínkou získání zápočtu a jednou z podmínek pro závěrečný atest je aktivní účast (tzn. nastudování zadané literatury, zapojování se do diskuze) na semináři, vypracování shrnutí zadané literatury na každou hodinu v rozsahu 2 NS a prezentace dvou referátů na klíčové téma hodiny. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování seminární práce, její prezentaci a diskusi v rámci hodiny. 

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2019)
  • - -
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2019)

Pokročilá znalost korejštiny je předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK