PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Specializační seminář Ia - AKO500144
Anglický název: Specialization Seminar Ia
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKO500132
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2019)

Podmínkou získání zápočtu a jednou z podmínek pro závěrečný atest je aktivní účast (tzn. nastudování zadané literatury, zapojování se do diskuze) na semináři, vypracování shrnutí zadané literatury na každou hodinu v rozsahu 2 NS a prezentace dvou referátů na klíčové téma hodiny. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování seminární práce, její prezentaci a diskusi v rámci hodiny. 

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2019)
  • - -
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2019)

Pokročilá znalost korejštiny je předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK