PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korejský jazyk a interpretace textů Ib - AKO500141
Anglický název: Korean Language and Advanced Reading Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Mgr. Youn Woo Jung
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)
Cílem kurzu, který je určen pro studenty navazujícího magisterského programu se středně pokročilou až pokročilou znalostí korejštiny, je rozvíjet schopnost četby a interpretace korejského odborného textu z oblasti humanitních a společenských věd. Studenti se seznámí se stylistickými charakteristikami a základní strukturou odborného textu, inventářem nejpoužívanějších gramatických a lexikálních prostředků. Po zvládnutí rozšířené slovní zásoby vybraného oboru by měli být schopní analyticko-syntetického i globálního čtení neadaptovaného odborného textu s pouze příležitostným užitím slovníku a dalších pomůcek.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

Dostupné odborné článkové databáze a odborné publikace z knižního fondu knihovny FF UK.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (11.05.2020)

Písemné shrnutí a vlastní zhodnocení vybraného odborného či publicistického korejského textu v rozsahu jednoho článku, popř. kapitoly v monografii.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu je středně pokročilá až pokročilá znalost korejštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK