PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metodologie zkoumání korejského jazyka II - AKO500139
Anglický název: Methodology of Research of Korean Language II
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.01.2019)
Tento kurz je určen studentům magisterského programu koreanistiky. Cílem kurzu je seznámit studenty s regionálními varietami korejského jazyka. Kurz je primárně určen studentům, kteří se ve své diplomové práci budou zabývat jazykovými tématy.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.01.2019)

Primární zdroje (prameny):

bude upřesněno

 

Sekundarní literatura:

bude upřesněno

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.01.2019)

Podmínkou získání zápočtu a jednou z podmínek pro závěrečný atest je aktivní účast (tzn. nastudování zadané literatury, zapojování se do diskuze) na semináři, vypracování shrnutí zadané literatury na každou hodinu v rozsahu 2 NS a prezentace dvou referátů na klíčové téma hodiny. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování seminární práce, její prezentaci a diskusi v rámci hodiny. 

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s regionálními varietami korejského jazyka. Kurz je koncipován jako přednáška/seminář. Přednášková část výuky bude věnována především gramatickým jevům typickým pro jednotlivé jazykové oblasti. V letním semestru bude část výuky věnována četbě textů zapsaných v korejském nářečí. Studenti se naučí pracovat se zavedenou terminologií západního i korejského diskurzu, tak aby byli schopni na něj navázat a aplikovat jej ve svém vlastním výzkumu.

 

1)     Úvod do dialektologie

2)     Korejské jazykové oblasti

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)  

11)  

12)  

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.01.2019)
  • - -
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.01.2019)

Pokročilá znalost korejštiny je předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK