PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metodologie zkoumání korejské literatury II - AKO500133
Anglický název: Methodology of Research of Korean Literature II
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Prerekvizity : AKO500132
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (15.12.2017)
Předmět se zaměří na rozšíření stupně poznání korejské prózy v návaznosti na celosvětový výzkum. Tedy nejen
na popis konkrétního výzkumu konkrétních žánrů a děl, ale zejména na jejich podmíněnost, prostupnost a
zasazení do široce vnímané dálnovýchodní kultury, kde je literárnost chápána v širokém kontextu středověké
digrafie a diglosie. Jednotlivé přednášky se budou věnovat výzkumu korejské historické, didaktické, náboženské i
filosofické literární tradice v synchronní i diachronní perspektivě. Předmět seznámí studenty chronologicky se
stavem výzkumu korejské literatury, nejznámějšími osobnostmi badatelů a jejich témat od počátků oboru na konci
19. století do současnosti. Souběžně bude probíhat také příprava, která zohlední soudobé trendy literární vědy,
relevantní pro každý další zájem, který by vedl k magisterské práci.

Účast 75%, prezentace v ZS i LS
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (15.12.2017)

Podmínky pro získání atestací: účast 75%, systematická příprava, prezentace v LS i ZS

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (15.12.2017)

Löwensteinová, M., Pucek, V.: Studie z dějin starší korejské literatury. Praha 2006.

Kichung Kim: An Introduction to Classical Korean Literature. New York 1996.

Hoyt, J.: Soaring Phoenixes and Prancing Dragons (A Historical Survey of Korean Classical Literature), Somerset-Seoul 2000.

Trocevič. A.F.: Istorija korejskoj tradicionnoj literatury (do XXv.). Sankt-Petěrburg 2004)

Lee, P.H. (ed.): A History of Korean Literature. Cambridge 2003.

Löwensteinová, M.: Slovník korejské literatury. Libri 2007.

Kim Taijin (1976): A Bibliographical Guide to Traditional Korean Sources. Seoul: Asiatic Research Center., Korea University.

Teoretické pomůcky a další dílčí monografie i studie budou specifikovány a ukládány během výuky.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (15.12.2017)

Jednotlivé přednášky se budou věnovat výzkumu korejské historické, didaktické, náboženské i filosofické literární tradice v synchronní i diachronní perspektivě. Předmět seznámí studenty chronologicky se stavem výzkumu korejské literatury, nejznámějšími osobnostmi badatelů a jejich témat od počátků oboru na konci 19. století do současnosti. Ve druhém semestru bude probíhat také příprava, která zohlední soudobé trendy literární vědy, relevantní pro každý další zájem, který by vedl k magisterské práci.

Účast 75%, prezentace v ZS i LS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK