PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metodologie zkoumání korejského jazyka - AKO500129
Anglický název: Methodology of Research of Korean Language
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Mgr. Vladislava Mazaná
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Studium korejstiny po roce 1990.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
V kurzu Metodologie zkoumání korejského jazyka se studenti seznámí s proměnou paradigmatu zkoumání korejského jazyka po roce 1990 a novějšími trendy v interdisciplinárním přístupu. Dále formou studia odborných statí získají přehled o základních metodách a cílech zkoumání korejského jazyka v oblasti fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe, sémantiky, pragmatiky a diskurzní lingvistiky, akvizice korejštiny jako prvního a dalšího jazyka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Čo Ohjǒn [edit.] (2016). Hangugǒ jǒnguǔi säroun mosäk. Pagidžǒng čchulpchansa

Brown L., Yeon J. [edit.] (2015). The Handbook of Korean Linguistics. Wiley Blackwell

Aronoff M., Rees-Miller, J. [edit.] (2003). The Handbook of Linguistics. Blackwell Publishers

Nový encyklopedický slovník češtiny online - https://www.czechency.org/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Podmínkou získání zápočtu je kromě aktivní účasti na hodinách vypracování referátu na zadané téma a jeho ústní prezentace v rozsahu min. 20 minut. Závěrečná ústní zkouška probíhá formou prezentace shrnutí dílčího výzkumu ve vybrané oblasti studia korejského jazyka. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

1. Změny paradigmatu ve výzkumu korejského jazyka po roce 1990

2. Tradiční a nové oblasti studia, interdisciplinární přístupy

3. Metody zkoumání řečových zvuků - artikulační a akustická fonetika

4. Fonologické procesy, prozodie, pojem hodnoty

5. Mechanismy tvoření slov

6. Dvojí nominativ a akuzativ v korejských větách

7. Kauzativita a pasivita v korejštině

8. Lexikální sémantika

9. Fokus, téma, kontrast

10. Kategorie času, vidu a modality

11. Konverzační analýza a struktura diskurzu

12, Honorifika a zdvořilost

13. Gramatikalizace

14. Akvizice prvního a dalšího jazyka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK