Diplomový seminář (koreanistika) - AKO500113
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
Diplomový seminář je koncipován vzhledem k potřebám jednotlivých studentů a zaměření jejich diplomových
prací. Studenti v průběhu semináře prezentují výsledky dosavadní práce na zadaném tématu a konzultují další postup.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Eco, U.: Jak psát diplomovou práci. Praha 1996
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda. Voznice 1999
Prameny a zdroje dle konkrétních témat prací studentů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Požadavky pro atest: účast na semináři (70 %), pravidelné prezentace průběžně zpracovávaných dílčích témat, konkrétní návrh struktury diplomové práce a finální verze její části v rozsahu min. 25 NS 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

1. Rešerše dostupných zdrojů a literatury k zadanému tématu diplomové práce

2. Představení základní koncepce zamýšlené práce - cíle a plánovaný způsob zpracování

3. Představení celkové struktury práce a jejích dílčích celků

4. Práce na jednotlivých částech práce a průběžná prezentace výsledků

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Schválené zadání diplomové práce.