Projevy korejské literárnosti II - AKO500112
Anglický název: Korean Literariness II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (01.09.2015)
Přednáška rozšiřuje přehled, který studentům poskytl kurs Korejská literatura I (AKO100057). Soustřeďuje se na
literátské žánry psané a šířené v rámci úzkého společenství literátů, ovšem mimo oficiální naučnou literaturu, tj.
žánry psané pro „dlouhé chvíle“ a z „dlouhé chvíle“. Tyto formy jsou většinou buď skutečným nebo fiktivním
dialogem ať už s tradicí, historií, nebo se skutečnými osobami, také dialogem s hodnotami své doby.

Podmínkou pro zapsání je absolvování přednášky Korejská literatura I, součástí atestu je drobná seminární práce,
účast na přednáškách 70%.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (01.09.2015)

Löwensteinová, M., Pucek, V.: Studie z dějin starší korejské literatury. Praha 2006.

Pultr, A.: Dějiny korejské literatury. Praha 1973.

Lee, P.H.: Korean literature. Topics and Themes. Tuscon 1965.

Kichung Kim: An Introduction to Classical Korean Literature. New York 1996.

Hoyt, J.: Soaring Phoenixes and Prancing Dragons (A Historical Survey of Korean Classical Literature), Somerset-Seoul 2000.

Trocevič. A.F.: Istorija korejskoj tradicionnoj literatury (do XXv.). Sankt-Petěrburg 2004)

Lee, P.H. (ed.): A History of Korean Literature. Cambridge 2003.

Löwensteinová, M.: Slovník korejské literatury. Libri 2007.

Samostatná četba vybraných děl k tématu bude zadávána průběžně.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (01.09.2015)

Přednáška se bude věnovat mj. těmto tematickým okruhům:

  • korespondenci (veřejným listům, polooficiálním prohlášením, korespondenci mezi přáteli, osobním, rodinným dopisům);
  • deníkům (mj. válečným, cestopisným, dvorským, osobním);
  • esejům (手筆), zejména na téma estetika a literatura;
  • anekdotickému žánru sihwa (詩話), jeho obsahu a účelu;
  • žánru pchäsǒl (稗說) a jeho vztahu k historiografii a folkloru, resp. komparaci s dobovými oficiálními spisy;

kratším kritickým prózám mongjurok (夢遊錄) ve vztahu k pozdější zábavné próze.

Ke každé hodině si studenti připraví zadanou literaturu k diskusi, resp. budou mít k dispozici ukázky v originále i překladech.

Podmínkou pro zapsání je absolvování přednášky Korejská literatura I, součástí atestu je drobná seminární práce, účast na přednáškách 70%.