PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoretická gramatika korejštiny II - AKO500100
Anglický název: Theoretic Korean Grammar II
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout kompozita.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout Nazalizace_kor.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout Obsah gramatika starsi.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout Obsah gramatika.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout slovni druhy.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout Studenti 12-41.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout Syntax.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
V návaznosti na kurz Teoretická gramatika korejštiny I je cílem přednášky seznámit studenty s problematikou slovnědruhové klasifikace a se specifickými sémantickými, morfologickými, distribučními a funkčními charakteristikami jednotlivých slovních druhů. Dále budou představeny gramatické kategorie spojené se závislými gramatickými morfémy (jmennými partikulemi a koncovkami). V oblasti syntaxe budou probírány základní a rozvíjející větné členy a způsoby jejich signalizace ve větě, dále pak typy větných struktur (věty jednoduché, souvětí souřadná a podřadná, typy vedlejší vět atd.). Na závěr bude zmíněna problematika zapojení vět v konkrétních promluvách a textech (tematizace a aktuální větné členění).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 978-80-7106-484-8.

PUCEK, Vladimír a Marta BUŠKOVÁ. Jazyková politika v Koreji. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0066-8.

PUCEK, Vladimír. Gramatika korejského jazyka. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1004-3.

REES-MILLER, Janie a Mark ARONOFF. The handbook of linguistics. Oxford: Blackwell, 2003. Blackwell Handbooks in Linguistics.

SOHN, Ho-min. The Korean language. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Cambridge language surveys. ISBN 0-521-36123-0.

고영근, 남기심. 표준국어문법론 (개정판). 서울: 탑출판사, 1996. ISBN 89-342-0016-2.

서정수. 국어문법 (수정판). 서울: 집문당, 2013. ISBN 978-89-303-1568

이관규. 학교문법론(개정판). 서울: 월인, 2010. ISBN 89-88297-11-3

이익섭. 국어학개설(재판). 서울: 학연사, 2001. ISBN 89-8060-056-9

허웅. 국어학. 서울: 샘문화사, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Podmínkou složení zkoušky je průběžná doplňková četba zadaných textů k probírané látkce a ústní prezentace písemně zpracovaného tématu v rozsahu 20 minut s odpověďmi na doplňující otázky. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (19.08.2016)

1. Slovní druhy (kritéria, klasifikace, sémantické a morfo-syntaktické vlastnosti)

2. Jmenné výrazy

3. Slovesné výrazy (slova ohebná)

4. Modifikátory (adverbia, atributivy)

5. Slovnědruhové transformace a transpozice

6. Partikule, koncovky a gramatické kategorie

7. Syntax

8. Větné členy (hlavní, vedlejší, nezávislé)

9. Syntaktické funkce gramatických morfémů

10. Struktura vět (věty jednoduché, souvětí souřadná a podřadná, vložené větné fráze)

11. Promluva a pragmatika, informační struktura věty (aktuální větné členění) 
Univerzita Karlova | Informační systém UK