PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace klasických korejských textů II - AKO500098
Anglický název: Interpretation of Classical Korean Texts II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladislava Mazaná
Vyučující: Mgr. Vladislava Mazaná
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (10.08.2015)
Cetba literárních textu slouží k poznání psaného literárního jazyka. Stejne jako Cetba textu v druhém rocníku má rozšírit
slovní zásobu a zejména vést k pochopení struktury korejské vetné stavby, ovšem v mnohavrstevnosti jazykových rovin.
Pro cetbu jsou vybírány texty z moderní korejské literatury, vzhledem k cíli predmetu vetšinou kratší útvary s dialogy nebo
eseje.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (03.02.2016)

Požadavky pro atest: docházka 75%, písemný samostatný překlad kratšího útvaru, ústní překlad textu se slovníkem

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (10.08.2015)

Hanguk sosol ?on?ip. Soul 2002.

Hanguk sidžip. Soul 2000, 2001, 2003.

Pro samostudium KLEAR Books, Modern Literary Reader. Hawaii 2005.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (03.02.2016)

Interpretace literárních textů je zaměřena na poznání psaného literárního jazyka, který se v mnoha ohledech odlišuje od běžného. Slouží k rozšíření slovní zásoby a vede k pochopení struktury korejské větné stavby v mnohavrstevnosti jazykových rovin, které jsou v literárním jazyce o mnoho složitější. Také se v nich lze setkat s frekventovanými a diverzifikovanými kategoriemi osobní orientace, ná?e?ními variantami apod. Tyto nejsou požadovány aktivně, ale četbou je lze snadno fixovat. Pro interpretaci jsou vybírány nejprve lexikálně jednodušší texty esejistické nebo básnické, později - v letním semestru většinou kratší povídky s dialogy.

Požadavky pro atest: docházka 75%, písemný samostatný překlad kratšího útvaru, ústní překlad textu se slovníkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK