PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interpretace odborných korejských textů II - AKO500096
Anglický název: Interpretation of Technical Korean Texts II
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Hangkuk pulgjoui onulgwa neil_Sim Cerjong.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
stáhnout Shim Jaeryong Problems of Sonpulgjo.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
Cílem kurzu, který je určen pro studenty navazujícího magisterského programu se středně pokročilou až pokročilou znalostí korejštiny, je rozvíjet schopnost četby a interpretace korejského odborného textu z oblasti humanitních a společenských věd. Studenti se seznámí se stylistickými charakteristikami a základní strukturou odborného textu, inventářem nejpoužívanějších gramatických a lexikálních prostředků. Po zvládnutí rozšířené slovní zásoby vybraného oboru by měli být schopní analyticko-syntetického i globálního čtení neadaptovaného odborného textu s pouze příležitostným užitím slovníku a dalších pomůcek.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Podmínkou udělení atestace je pravidelná účast na hodinách (min. 70%) a průběžná příprava. Přezkoušení probíhá formou četby a pracovního překladu vybrané části odborného textu v rozsahu 1NS.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

1. Stylová charakteristika odborného textu
2. Dostupné zdroje odborných textů
3. Analytická metoda čtení.
4. Globální čtení s využitím kontextu a základní znalosti dané problematiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK