Poslech korejského jazyka pro začátečníky II - AKO100163
Anglický název: Basic Korean listening II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (13)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Prerekvizity : AKO100116
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)
Kurz poslechu pro mírně pokročilé je propojen s předmětem Korejský jazyk Ib. V tématech je obsažena probraná gramatika a slovní zásoba učebnice New Yonsei Korean 1-2.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Předmět je nadstavbou povinného kurzu Korejský jazyk Ib, umožňuje zejména prohloubení a zdokonalení slovní zásoby a konverzačních témat základního kurzu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Podmínkou získání atestace je 70% účast na hodinách (4 absence), absenci není možné nahrazovat. Získání zápočtu zahrnuje aktivní práci v hodině, odevzdávání zadané práce, která vyžaduje domácí přípravu a závěrečný test (poslech a porozumění textu).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Základní:
New Yonsei Korean - Listening and Reading 1-1, 1-2 (ISBN: 9788968503634), Yonsei University Press, 2019
경희 한국어 듣기 1, Hawoo Publishing Inc.

Rozšiřující:
새 연세한국어 말하기와 쓰기 1-1, 1-2 (2018)
한국 전래 동화 Level 1: 김재욱
생활속 한국 문화77 (2011)
New 가나다 Korean for Foreigners 1 (2010)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Kurzu sleduje jednotlivé kapitoly učebnice Yonsei - 새 연세한국어 듣기와 읽기 1-2 (2019), lekce 11 - 20, poslechy textů, které obsahují gramatiku a slovní zásobu hodin Korejský jazyk I b. Kapitoly učebnice zahrnují tématický text, rozšířenou slovní zásobu, poslechové úkoly, konverzační cvičení.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (10.02.2021)

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae4874714ca1f4864bc15484224da0e72%40thread.tacv2/Poslech%2520korejsk%25C3%25A9ho%2520jazyka%2520pro%2520za%25C4%258D%25C3%25A1te%25C4%258Dn%25C3%25ADky%2520II?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Předmět je určen studentům prvního ročníku koreanistiky, kteří úspěšně absolvovali zkoušku ZS Korejský jazyk Ia a jsou zapsáni do povinného kurzu Korejský jazyk Ib