PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Čínské znaky IIa - AKO100144
Anglický název: Chinese Characters IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)
Cílem kurzu je podat základní informace o Koreji. Získané informace by měly studentům umožnit orientovat se v oboru a chápat ostatní předměty studia v širších souvislostech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Složení písemné zkoušky.

Úspěšné splnění průběžných testů a úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)
Povinná:
Clark, Donald N. Culture and Customs of Korea. Greenwood Press, 2000. (dostupná online)
Han’gukhak Chungang Yŏn’guwŏn. Geography of Korea, 2016.

 

Doporučená:

Introduction to Korean Studies. Seoul: The National Academy of Sciences, 1986.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Požadavky pro atest (písemná zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Sylabus: 

Cílem přednášky je studentům předat základní data a informace o Koreji, aby byli schopni chápat další předměty studia v širším kontextu, samostatně pracovat s odbornými koreanistickými publikacemi. 

 

Okruhy 

Koreanistika jako obor - tradice a významná centra, koreanistika na FFUK

Zeměpisný přehled - geografie, administrativní členění Koreje

Politický přehled - přehled politického systému v jižní a severní Koreji

Náboženství a filosofie

Kalendáře a svátky

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Předmět je primárně určen studentům prvního ročníku koreanistiky, ale je otevřený i pro zájemce z ostatních oboru. Nicméně předmět předpokládá souběžné studium jazyka a znalost korejského písma je zhruba od třetiny semestru nutností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK