PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Čínské znaky I - AKO100143
Anglický název: Chinese Characters I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Je prerekvizitou pro: AKO100144
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (21.02.2020)
Sinokorejská slovní zásoba tvoří více než polovinu lexika korejského jazyka. Tuto slovní zásobu lze tedy kromě korejského písma zapisovat i čínskými znaky. Proto je výuka čínských znaků v korejštině nedílnou součástí studia korejského jazyka. Znalost čínských znaků studentům umožní práci s odbornými texty či novinovými články, kde se znaky používají. Znalost čínských znaků dále významně napomáhá uchopení korejské slovní zásoby a pochopení lexikologie. Cílem tohoto kurzu je osvojit si 500 nejfrekventovanějších znaků. Tento kurz je součástí třísemestrálního programu v rámci bakalářského studia koreanistiky..
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (21.02.2020)

vypracování domácích úkolů

úspěšné splnění průběžných testů

závěrečná zkouška

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (21.02.2020)
Povinná:
Čínské znaky pro koreanisty I

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (15.05.2020)

Update ke dni 15. 5. 2020: Podmínkou získání atestace je souhrný test, který bude probíhat v offline/prezenční verzi nebo ústní online zkouška založená na písemném testu. Online zkouška vyžaduje použití kamery na straně studenta.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (21.02.2020)

Kurz předpokládá znalosti a dovednosti získané v prvním semestru kurzu praktického jazyka a souběžné navštěvování druhého semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK