PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Četba korejských textů IIb - AKO100137
Anglický název: Korean reading IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 16 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Vyučující: Mgr. Karolína Šamánková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (04.10.2021)
Cílem kurzu je seznámit se s korejskými literárními texty v originálních verzích. Práce s textem zahrnuje nejen překlad, ale též analýzu z hlediska gramatického a lexikálního.

This course is focused on reading of Korean literary texts in original version. Not only is this course focused on translation, it also analyses the grammatical structures and lexical units.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (04.10.2021)

Podmínky pro udělení atestu:

1) aktivní účast na hodinách (max. počet absencí: 3)

2) příprava na každou hodinu (zahrnuje: přečtení celého textu, upravený překlad určené části textu, gramatická a lexikální analýza jiného zadaného úryvku textu)

3) 1x za semestr převzetí role moderátora

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (04.10.2021)

양귀자 - 원미동 사람들

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (04.10.2021)

Podmínky pro udělení atestu:

1) aktivní účast na hodinách (max. počet absencí: 3)

2) příprava na každou hodinu (zahrnuje: přečtení celého textu, upravený překlad určené části textu, gramatická a lexikální analýza jiného zadaného úryvku textu)

3) 1x za semestr převzetí role moderátora

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (04.10.2021)

Sylabus: 

1] 원미동 사람들

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK