PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba korejských textů Ib - AKO100135
Anglický název: Korean reading Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (19)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)
Četba textů slouží k prvnímu seznámení se s jiným než učebnicovým textem. Je zaměřena dvojím směrem:
1) na rozšíření slovní zásoby podle druhu probíraných textů,
2) na procvičení a fixaci gramatické struktury jazyka.
V tomto předmětu se probírají texty různých lexikálních rovin, počínaje jednoduššími texty (pohádky, pověsti), texty s běžným, každodením jazykem (Sänghwal sok hanguk munhwa 77, webtoon), novinové články, apod. V případě zájmu se menší část kurzu může věnovat přípravě na TOPIK.

Četba textů je podmíněna nezbytnou domácí přípravou a účastí na hodinách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (09.09.2021)

Pro splnění atestu je potřeba 70% účast na hodinách (4 absence za semestr), průběžná příprava textů na hodiny a plnění domácích úkolů (3-4 úkoly za semestr).
Úkoly budou známkovány a výsledná známka v LS bude složena z úkolů, testů a aktivity v hodině.

Aktualizace pro ak.rok 2021/22:
V případě potřeby přechodu na distanční výuku nebude podstatnou částí atestace docházka, ale pravidelná četba a plnění souvisejících úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)
1. 한국 문화                      
2. 열두 띠 동물과 관련된 표현 -zvěrokruh
3. 열두 띠 동물과 관련된 표현 - zvěrokruh
4. 한국문화
5. 한국문화
 
6. 전래동화: krátké pohádky: 훈장님, 춤 추는 생쥐, 짧아진 바지
7. 한국 문화
8. Zprávy 4-6                  
9. 전래동화:홍길동 이야기
10. 전래동화:홍길동 이야기 + 한국문화           
11. 한국 문화 
12. 웹툰:밥 먹고 갈래요?
13. 한국 문화
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK