PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatika korejského jazyka Ib - AKO100129
Anglický název: Korean Grammar Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Gramatika_1_Studenti.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)
Náplní přednášky je popis gramatického systému korejštiny jako cizího jazyka v částečné komparaci s češtinou. S ohledem na kontrastivní přístup je výklad členěn podle slovních druhů. Cílem přednášky je poskytnout zevrubný popis gramatického systému korejštiny jako cizího jazyka. I když je v první fázi zčásti aplikován kontrastivní přístup, je výklad založen především na systemizaci korejské gramatiky podle Národního ústavu pro jazyk korejský, jak se objevuje ve standardní Mluvnici korejštiny pro cizince z roku 2005. Přednáška doplňuje kurzy praktické korejštiny v tom smyslu, že uspořádává jazykové jevy, se kterými jsou studenti průběžně konfrontováni, do přehlednějšího celku založeného na tradičních slovnědruhových kategoriích. Probírané jevy jsou dokladovány na konkrétním jazykovém materiálu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

Úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

Im, H. B. (2005): Korean Grammar for International Learners - Workbook, Soul

Im, H. B. (ed.) (1988): Korean Grammar for International Learners. I,II. Soul

Kuklip kukowon (2005): Hankuko munpop 1,2

Lee, H.B. (1989): Korean Grammar. Oxford.

Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka, Karolinum, Praha

Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean, A Comprehensive Grammar, Routledge

Yeon, J.H., Brown, L. (ed.) (2015): The Handbook of Korean Linguistics. Wiley Blackwell

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

Znalosti v rozsahu obsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

1. Jmenné partikule - druhy a funkce
2. Vyjadřování strukturních pádů
3. Adverbiální pády; kombinace pádových sufixů
4. Nesklonná adjektiva a adverbia

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Předmět je primárně určen studentům prvního ročníku koreanistiky, ale je otevřený i pro zájemce z ostatních oboru. Nicméně předmět předpokládá souběžné studium jazyka a znalost korejského písma je zhruba od třetiny semestru nutností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK