PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Korejská společnost b - AKO100127
Anglický název: Korean Society b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4426
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Je neslučitelnost pro: AKO100127V
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (16.01.2020)
Přednáškový cyklus je zaměřen na společenské, ekonomické, politické a kulturní reálie Korejské republiky i KLDR.Výuka probíhá formou přednášek odborníků na jednotlivá aktuální témata, které tvoří uzavřené celky. Cílem přednášky je poskytnout posluchačům komplexní přehled o otázkách týkajících se současného vývoje v obou Korejích a zároveň poskytnout detailní analýzu vybraných společenských struktur a jevů v podání předních českých i zahraničních odborníků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (03.02.2022)

Výsledná známka se skládá ze dvou dílčích atestů: 

 

I) Písemná zkouška - test ve formě odpovědí na otázky k jednotlivým tématům (min.60% úspěšnost) .

 

II) Seminární práce v rozsahu 10-12 NS, které předchází povinná písemná rešerše zdrojů k tématu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (27.01.2020)

Povinná:

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea. V Praze: Nová vlna, 2018. ISBN 978-80-85845-85-3.

a odborné články zadané k jednotlivým přednáškám (vždy s dostatečným předstihem v moodlu)

 

Doporučená:

Introduction to Korean Studies. Seoul: The National Academy of Sciences, 1986.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Požadavky pro atest (písemná zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)

Předmět je primárně určen studentům prvního ročníku koreanistiky, ale je otevřený i pro zájemce z ostatních oborů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK