PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Korejská společnost a - AKO100126V
Anglický název: Korean Society a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKO100126
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Neslučitelnost : AKO100126
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)
Cílem kurzu je podat základní informace o Koreji. Získané informace by měly studentům umožnit orientovat se v oboru a chápat ostatní předměty studia v širších souvislostech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (20.09.2021)

Prezentace (max 15 min) ve skupince (2-3 studenti) na zadané a předem vybrané téma.

Složení písemné zkoušky.

Úspěšné splnění průběžných testů a úkolů.

Aktualizace pro ak.rok 2021/22: V případě přechodu na distanční výuku budou hodiny probíhat na MS Teams. Přesné instrukce budou včas zaslány na email.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (21.09.2020)

Povinná:

Clark, Donald N. Culture and Customs of Korea. Greenwood Press, 2000. (dostupná online)
Academy of Korean Studies. Geography of Korea. Seoul:  Seoul Selection, 2016
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea. V Praze: Nová vlna, 2018. ISBN 978-80-85845-85-3. 

Doporučená:

An illustrated guide to Korean culture: 233 traditional words / The National Academy of the Korean Language. 2002. ISBN 8985846981.
Introduction to Korean Studies. Seoul: The National Academy of Sciences, 1986.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea II. V Praze: Nová vlna, 2019. ISBN 978-80-85845-94-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (06.09.2019)

Požadavky pro atest (písemná zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (06.09.2019)

Sylabus: 

Cílem přednášky je studentům předat základní data a informace o Koreji, aby byli schopni chápat další předměty studia v širším kontextu.

 

Okruhy 

Zeměpisný přehled - geografie, administrativní členění Koreje

Politický přehled - přehled politického systému v jižní a severní Koreji

Školský systém

Kalendáře a svátky

Náboženství a filosofie

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (09.09.2021)

Předmět je primárně určen studentům prvního ročníku koreanistiky, ale je otevřený i pro zájemce z ostatních oborů. Nicméně předmět předpokládá souběžné studium jazyka a znalost korejského písma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK