PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Korejská společnost a - AKO100126
Anglický název: Korean Society a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Vyučující: Mgr. Karolína Šamánková
Je neslučitelnost pro: AKO100126V
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (20.09.2023)
Cílem kurzu je prohloubit základní informace o Koreji dostupné v českých publikacích a zasadit je pomocí diskuze a doplňujících materiálů do širšího kontextu. Kurz by měl studentovi usnadnit orientovat se v oboru a chápat ostatní předměty studia v širších souvislostech.

Součástí atestu jsou pravidelné kvízy v hodinách, které nebude možné nahrazovat ani opakovat. V případě nesplnění minimálního počtu bodů bude studentovi umožněno plnění atestu formou závěrečného písemného testu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (20.09.2023)

Cílem kurzu je rozšíření základních znalostí o Koreji a jejich zasazení do širšího kontextu pro usnadnění orientace ve studijním oboru. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.08.2023)

Aktivní účast na hodinách. 
Každou přednášku budou základní znalosti získané samostudiem (10-30 stran textu) otestovány krátkým kvízem (až 10bodů). Celkově je za kvízy možné získat 120 bodů, z nichž je povinné dosáhnout alespoň 80 bodů pro uznání atestu.

Výsledná známka bude utvořena počtem bodů získaných v kvízech a ohodnocením aktivity v hodině. 
Výsledné hodnocení kvízu bude následovné:
120-107 bodů: výborně   
93-106 bodů: velmi dobře
80-92 bodů: dobře


V případě nesplnění minimálního počtu bodů v kvízech bude student povinnen splnit atest písemným testem v rozsahu obsahu přednášek a povinné literatury.  

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.08.2023)

Povinná: 
Academy of Korean Studies. Geography of Korea. Seoul:  Seoul Selection, 2016
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea. V Praze: Nová vlna, 2018. ISBN 978-80-85845-85-3.
Vybrané kapitoly z: 
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea II. V Praze: Nová vlna, 2019. ISBN 978-80-85845-94-5

Doporučená:

An illustrated guide to Korean culture: 233 traditional words / The National Academy of the Korean Language. 2002. ISBN 8985846981.
Introduction to Korean Studies. Seoul: The National Academy of Sciences, 1986.
Clark, Donald N. Culture and Customs of Korea. Greenwood Press, 2000. (dostupná online)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.08.2023)

Požadavky pro atest: znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury uvedené zde v SIS a přiložené k jednotlivým přednáškám v moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.08.2023)

Sylabus: 

Cílem kurzu je rozšíření základních znalostí o Koreji a jejich zasazení do širšího kontextu. Každá přednáška je doplněna o krátkou povinnou četbu (10-30 stran), jejíž znalost bude ověřena na začátku hodiny pomocí krátkého kvízu. V přednášce pak budou studentům poskytnuty doplňující materiály a část bude věnována diskuzi. 

 

Okruhy 

Zeměpisný přehled - geografie, administrativní členění Koreje

Náboženství a filosofie

Kalendáře a svátky

Politický přehled - přehled politického systému KR a KLDR

Fenomény současné korejské společnosti 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.08.2023)

Předmět je primárně určen studentům prvního ročníku koreanistiky, ale je otevřený i pro zájemce z ostatních oborů. Nicméně předmět předpokládá souběžné studium jazyka a znalost korejského písma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK