PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Přehled dějin Koreje b - AKO100123
Anglický název: Outline of Korean History b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Je neslučitelnost pro: AKO100123V
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)
Přednáška je základním přehledem starších korejských dějin, na niž navazuje přednáška Moderní dějiny Koreje. Přehled dějin Koreje je koncipován tak, aby se studenti seznámili se základními fakty, která jsou později rozšiřována ve výběrových přednáškách. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky je největší pozornost věnována dějinám středověku a novověku, tzn. hlavně období od 10. do konce 19. století. Období prehistorické a starověk jsou zmiňovány pouze v nezbytných rysech. Požadavky ke zkoušce vycházejí z přednášek a jsou doplněny o základní bibliografii.


Požadavky pro atest: ZS test, LS test a ústní zkouška v rozsahu přednášek a literatury
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)

ZS: složení písemné zkoušky na min. 70%
LS: složení písemné a ústní zkoušky, každá část na min. 70%

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)

Povinná:
Eckert, C.J.(ed.): Dějiny Koreje. Praha, NLN 2001, 2009.
Vybrané kapitoly o starších dějinách z Löwensteinová, Miriam a Markéta Popa: Made in Korea II. Praha, Nová vlna, 2019

 

Doporučená:
Seth, Michael: A Concise History of Premodern Korea. London, Rowman & Littlefield, 2006/2016/2020
Ki Baik Lee: A New History of Korea. Soul 1986.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)

Požadavky pro atest (písemná i ústní zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (29.01.2021)

Přednáška je základním přehledem starších korejských dějin do otevření země v polovině 19. století. Dějiny Koreje jsou koncipovány tak, aby se studenti seznámili nejen s fakty, ale zejména s klíčovými a spornými obdobími, resp. postavami korejské historie. Tyto jsou současně rozšiřovány ve výběrových přednáškách. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky je největší pozornost věnována dějinám středověku a novověku, tzn. hlavně období od 10. do konce 19. století, období prehistorické a starověk jsou zmiňovány pouze v nezbytných rysech. V roce 2001 (2009) vyšly Dějiny Koreje a v roce 2019 Made in Korea II v češtině a dostupnost informací se tím podstatně zvýšila: proto jsou jednotlivá období pojímána spíše problémově a s důrazem na rozšiřující pohledy a trendy současných korejských i světových badatelů.

Tematické okruhy:

  • starověk a jeho zvláštnosti; územní rozsah korejských států a geneze sporů
  • raný středověk a království Korjǒ a jeho zahraniční politika, střety, nájezdy apod.
  • dynastie I, stát Čosǒn a změny společnosti, kultury ad., konfucianizace Koreje a její důsledky
  • Války s Japonci a Mandžuy, resp. změny po obou válkách
  • Pozdní středověk a konzervace „hodnot“, izolace a její ideologická náplň
  • Otevření země a první kontakty s realitou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK