PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Korejský jazyk IIb - AKO100119
Anglický název: Korean Language IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 20
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)
Pokročilý kurz korejského jazyka se zaměřuje na rozšíření základů mluvené korejštiny, tedy na znalosti pokročilých
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy.

1. Svátky
2. Pravidla
3. Etiketa
4. Rezervace
5. Korejská pop-kultura
6. Nemoci, u lékaře
7. Pracovní pohovory
8. Stravování
9. Vzhled a oblékání
10. Cestování
11. Turistické zajímavosti
12. Prázdniny, volný čas
13. Povinnosti na pracovišti
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů, 70% účast na on-line hodinách

Poměry při hodnocení: docházka (on-line hodiny) 30%, práce v hodinách a domácí příprava (pracovní listy) 20%, zkouška 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem (on-line), praktickou ústní zkouškou (on-line)

Splnění zkoušky z Korejský jazyk IIb je podmínkou pro zapsání do předmětu Korejský jazyk IIIa.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)
Základní:
Yonsei hangugo (Yonsei Korean) 2, 3-1, Yonsei University Press, 2012
Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.

 

Rozšiřující: 
Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha
Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.
Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge
Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zkoušky v ZS, souhrnné písemné zkoušky (on-line formou) a průběžným odevzdáváním pracovních listů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku (on-line fromou).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Zvládnutí veškeré slovní zásoby a gramatiky z učebnice Yonsei 2-1, 2-2. Navázaní na učebnici Yonsei 3-1

 

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 2, 3-1, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (10.02.2021)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams_Jolana Blažíčková

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2391c3397e3a4ec598599bd3f7492d9d%40thread.tacv2/Korejsk%25C3%25BD%2520jazyk%2520II%2520b?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams_Jung Younwoo

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2391c3397e3a4ec598599bd3f7492d9d%40thread.tacv2/Korejsk%25C3%25BD%2520jazyk%2520IIb?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Youn Woo Jung (22.09.2021)

Předmět je primárně určen studentům druhého ročníku koreanistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK