PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do studia koreanistiky a - AKO100114
Anglický název: Introduction to Korean Studies a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami koreanistické práce. Studenti se naučí pracovat se základními slovníky, encyklopediemi, knihovními katalogy, referenčními příručkami, online zdroji ad. Smyslem kurzu je studenty po odborné stránce připravit na samostatnou práci při dalším studiu a psaní odborných prací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2019)

Požadavky pro atest:


Účast na semináři (minimálně 80 procent, pozdní příchod o více než deset minut se považuje za absenci),

vypracování a včasné odevzdání rešerše,

prezentace referátu,

odevzdání a prezentace seminární práce v rozsahu +/-8NS.

Předmět je nutno splnit v daném a.r.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2019)

K získání atestu je třeba splnit následující: 

1) Odevzdat vypracovanou rešerši na zadané téma (deadline viz moodle) (může být vrácena k doplnění a přepracování) 

2) Přednést referát na zvolenou odbornou publikaci 

3) Odevzdat v termínu seminární práci (může být vrácena k doplnění a přepracování) 

 

Úkoly odevzdávejte prostřednictvím rozhraní Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218). Heslo pro vstup do Moodle: 1920

 

Práce odevzdávejte minimálně 14 dní před koncem zkouškového období, ve kterém chcete mít zápočet zapsaný. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2019)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

Heslo: 1920

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK