PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář (koreanistika) - AKO100067
Anglický název: BA Thesis Seminar (Korean Studies)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (14.09.2016)
Seminář je veden jako příprava a pomoc při psaní a konkretizaci bakalářské práce.<br>
Cílem je seznámit studenty se základní metodologií, rozšiřujícími informacemi a literaturou, které nemohli poznat <br>
v základních přednáškových kursech. Během semináře se upřesňují práce a jejich směřování, prezentují se dílčí <br>
části práce, výsledkem je podstatná část bakalářské práce. <br>
Seminář lze opětovně zapisovat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (12.09.2016)

Literatura: podle specializace studentů a témat bakalářských prací, zvl.
So Čong-su: Hjondä hangugo munpop jonguui kägwan. Soul 1991.
Lee, P.H.(ed).: Sourcebook of Korean Civilization, I, II. New York 1992, 1996.
Lee, P.H. (ed.): A History of Korean Literature. Cambridge 2000.
Kim, T.J.: A Bibliographical Guide to Traditional Korean Sources. Soul 1976.
Korean Antropology. Soul 2003.
Anthology of Korean Studies, vol I-III. Soul 2000-2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (12.09.2016)

* Seminář se realizuje jako příprava pro bakalářské práce.

V prvním semestru platí, že každá hodina semináře má určené téma, jež je podmíněno prezentacemi studentů, diskusí a následným shrnutím pedagoga. Posluchači prezentují svou práci od rozvržení a menší celky své práce až po konkrétní výsledek; v LS už pracují samostatně, reportují a diskutují průběh psaní a výstupem je draft bakalářské práce. Jeho odevzdání je podmínkou pro udělení atestu v LS.

* Požadavky pro atesty:

Účast na semináři (minimálně 75 procent),

dvě až tři prezentace v ZS,

pravidelné prezentace  v LS,

odevzdání rešerše, odevzdání komentované osnovy práce v ZS

podstatná část bakalářské práce (čistopis 40 stran) v LS.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

Pro zapsání předmětu musí mít student/ka zadané téma bakalářské práce v SISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK