PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Myšlení Dálného východu - AKO100066
Anglický název: Philosophy and Religion in East Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATJ100110
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (13.02.2013)
Přednáška, jejímž cílem je poskytnout základní přehled o náboženském a filosofickém myšlení střední, východní a
jihovýchodní Asie. Konfuciánství, taoismus a buddhismus v Číně a ostatních regionech oblasti; šamanismus,
šintoismus.
Zápočet i zkouška probíhají formou písemného testu.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.02.2011)

Cheng, A., Dějiny čínského myšlení, Dharmagaia, Praha, 2006.

Král, O., Čínská filozofie - pohled z dějin, Maxima, Lásenice,2005.

Bondy, E., Čínská filosofie, Vokno, Praha, 1992.

Lee, P.H. (ed.): Sources of Korean Tradition I-II. New York, California UP 1993, 1996.

Unger, A.H., Unger, W.: Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam. London, Thames and Hudson 1997.

Cuong Tu Nguyen. Zen in medieval Vietnam : a study and translation of the Thien Uyen Tap Anh. University of Hawaii Press Honolulu.1997.

Ha Tae-Hung, Grafton K. Mintz: Samguk yusa. Yonsei University Press 1971. s.31-56.

Gruberová I., Jak se prodavač papíru stal buddhou, Korejské buddhistické legendy, DharmaGaia 2006, str. 7-35.

Chung, Edward Y.J.: The Korean Neo-Confucianism of Yi T´oegye and Yi Yulgok, SUNY Press 1995. s. 53-118

H. B. Earhart: Náboženství Japonska. Prostor 1999.

L. Boháčková, Vějíř a meč, Panorama 1987.

P. McGreal: Velké postavy východního myšlení. Prostor 1998.

Doporučená literatura:
A Source Book in Chinese Philosophy. Translated and Compiled by Wing-tsit Chan. Princeton University Press, 1963 (1. vyd.).

Ueda, Makoto: Literary and Art Theories in Japan, Cleveland: The Press of Western Reserve University, 1967.

Tran Ngoc Them: Tim ve ban sac van hoa Viet Nam. (Charakteristika vietnamské kultury). TP HCM 1997.

Pham Gia Tuân Le Pantheon Bouddhique Au Vietnam. Hà Nội Dông Dương Ấn Cục 1984.

Lee, Petr H. Sourcebook of Korean Civilization, vol. I, Columbia University Press 1993.

Reishauer, Craig: Dějiny Japonska. NLN 2000.

Tucci, Giuseppe, 1988, The Religions of Tibet. University of California Press, Berkeley and Los Angeles (části „Assumptions common to all schools“, „The vehicle of the Mantra“, „Tantric process of transcendence...“, „Sems and light“, str. 47-67)

Karmay, S. G., 1996, The Tibetan Cult of Mountain Deities and its Political Significance. In: Blondeau, A.-M., Steinkellner, E., eds., Reflections of the Mountain, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, pp. 59-76.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.02.2011)

ZS

1. Čínské předfilosofické myšlení dyn. Shang a Záp. Zhou

2. Filozofické směry v období Vých. Zhou

3. Konfucius

4. Mozi

5. Další konfuciáni: Mengzi a Xunzi

6. Taoismus: Laozi, Zhuangzi

7. Legismus a Han Feizi

8. Konfucianismus za dyn. Han

9. Buddhismus

10. Buddhismus v Číně

11. Neokonfucianismus za dyn. Tang a Song

12. Neokonfucianismus za dyn. Ming

13. Čínské myšlení za dyn. Qing

LS

1. Duchovní svět nejstarších známých společenství žijících na území Vietnamu, vietnamské myšlení pod vlivem Číny, přejímání učení a škol

2. Buddhismus ve Vietnamu

3. Systém tří učení, historický vývoj, taoismus a konfuciánství ve Vietnamu, synkretické školy Cao Dai a Hoa Hao

4. Uctívání „kami“ a formování šintoismu

5. Kamakurský buddhismus a zen

6. Narský a heianský buddhismus

7. Křesťanství a raný neokonfucianismus

8. Myšlenkové proudy konce období Edo

9. Korejské mýty

10. Sláva a pád korejského buddhismu

11. Vrchol korejského konfucianismu: debata o lidské přirozenosti

12. Taoismus a šamanismus v Koreji

13. Kritika křesťanství v Koreji: panenství a nadpřirozené jevy

1. Tantrický buddhismus v Tibetu
Typickým prvkem tibetských náboženství jsou tantry. Zatímco exoterické disciplíny pradžňápáramity či abhidharmy sdílí s Tibeťany i jiné „národní buddhismy“, tantrické rituály vtiskly tibetským náboženstvím jejich specifický charakter. Přednáška představí základní klasifikace tanter, jejich ústřední koncepty a postup jejich provádění.

2. Tibetský kult lokálních božstev
Kult lokálních božstev byl během koexistence s buddhismem v Tibetu potlačovaný či reinterpretovaný pod vlivem ústředních buddhistických konceptů. Nicméně dodnes lze najít v Tibetu oblasti, kde je vliv buddhistických představ nepatrný. Případy z takových oblastí ukazují na nesmírnou důležitost lokálních božstev pro laické obyvatele Tibetu. Jsou zdrojem nábožensky chápané „plodnosti“ a „síly“, zároveň také upevňují společenství lidí silnou vazbou k lokálnímu božstvu. V přednášce budou představené případy kultu lokálních božstev z Amda a bude pojednáno o základních prvcích rituálu spojeného s kultem lokálních božstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK