PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba korejských literárních textů - AKO100065
Anglický název: Reading of Korean Literary Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (21.09.2017)

Četba textů slouží k prvnímu seznámení s autentickými literárními texty. Je zaměřena dvojím směrem: 1) na seznámení se s literárními žánry a jejich nejmodernější podobou, 2) na procvičení a fixaci gramatické struktury jazyka.
V tomto předmětu se probírají texty výhradně prozaické (eseje a povídky, resp. úryvky z románů či dramatu) od nejnovějších po složitější (před snahami o globalizaci literatury). Požadavky pro atest: systematická docházka (75%), nezbytná domácí příprava. Pro atest student předloží vlastní překlad v rozsahu 5 stran.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (21.09.2017)

Podmínkou získání atestace je 75% účast na semináři

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (21.09.2017)

bude zadávána průběžně

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (21.09.2017)Četba textů slouží k prvnímu seznámení s autentickými literárními texty. Je zaměřena dvojím směrem: 1) na seznámení se s literárními žánry a jejich nejmodernější podobou, 2) na procvičení a fixaci gramatické struktury jazyka.
V tomto předmětu se probírají texty výhradně prozaické (eseje a povídky, resp. úryvky z románů či dramatu) od nejnovějších po složitější (před snahami o globalizaci literatury). Požadavky pro atest: systematická docházka (75%), nezbytná domácí příprava. Pro atest student předloží vlastní překlad v rozsahu 5 stran.

 

V prvním semestru jsou plánované úryvky z románu Kim Onsua Kchebibis (2008), esejů Han Malsuk a Pak Wanso, resp. úryvků z divadelní hry Čchoe Inhuna.

 

Požadavky pro atest: docházka (75%), nezbytná domácí příprava. Pro atest student předloží vlastní překlad v rozsahu 5 stran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK