PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Korejská literatura II - AKO100063
Anglický název: Korean Literature II
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKO100142
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Prerekvizity : AKO100057
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (21.09.2017)
Přednáška si klade za cíl obsáhnout vývoj moderní korejské literatury od jejího zrodu po současnost,
tedy základní směry, proudy a postavy předválečné i poválečné literatury s tím, že poválečné období je výrazněji
soustředěno na vývoj literatury na jihu země, přestože literatura KLDR bude zmiňována v několikahodinovém přehledu.

Požadavky pro atest: test a ústní zkouška v rozsahu přednášek,
doporučené a překladové literatury.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (01.09.2015)

Löwensteinová, M.: Dějiny moderní korejské literatury. Praha 1998

Lee, P.H. (ed.): A History of Korean Literature. Cambridge 2003 (vybrané kapitoly).

Löwensteinová, M.: Slovník korejské literatury. Libri 2007.

Překladová literatura v češtině a dalších světových jazycích viz

Klöslová Z.: Korea in Czechoslovakia (Czech Reoublic) - Bibliography. Praha 1995 a jednotlivá doporučená díla (seznam na webu ÚDLV)

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (21.09.2017)

Dějiny moderní korejské literatury zahrnují období zhruba od roku 1920 do současnosti. Vzhledem k vývoji moderní literatury jsou koncipovány tak, jak se měnily směry a proudy nově se tvořící literatury. Literatura do roku 1945 je pojímána jako celek, poválečný vývoj se však více zaměřuje na jižní část země a tamní vývoj, literatura KLDR je zmiňována pouze v kusých obrysech. Jelikož je přednáška pouze jednosemestrová, soustřeďuje se především na podstatné jevy, které moderní literaturu ovlivnily, a na nejznámější osobnosti a díla, jež měla pro danou dobu převratný význam. Vzhledem k relativně hojnému množství překladů do češtiny a světových jazyků si mohou studenti své znalosti doplnit či rozšířit vlastní četbou nebo v povinně volitelných přednáškách, viz např. Moderní román, Literatura KLDR ad.

Požadavky pro atest: test a ústní zkouška v rozsahu přednášek, doporučené a překladové literatury.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK