PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba korejských textů - AKO100060
Anglický název: Reading of Korean Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 개와돼지.pdf pes a prase Mgr. Karolína Šamánková
stáhnout 짧아진바지.pdf zkracene kalhoty Mgr. Karolína Šamánková
stáhnout 춤추는생쥐.pdf tancici mysky Mgr. Karolína Šamánková
stáhnout 홍길동이야기.pdf pohadka 홍길동 이야기 Mgr. Karolína Šamánková
stáhnout 훈장님.pdf venkovsky ucitel Mgr. Karolína Šamánková
stáhnout zprávy 1-3.pdf Zprávy 1-3 Mgr. Karolína Šamánková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)
Četba textů slouží k prvnímu seznámení se s jiným než učebnicovým textem. Je zaměřena dvojím směrem: 1) na rozšíření slovní zásoby podle druhu probíraných textů, 2) na procvičení a fixaci gramatické struktury jazyka.
V tomto předmětu se probírají texty různých lexikálních rovin a rozlišných žánrů. Student se seznámí s jednoduššími články o korejské kultuře, s upravenými pohádkami pro dětské čtenáře, internetovými komiksy (webtoon) a zjednodušenými zprávami. Četba textů je podmíněna nezbytnou domácí přípravou. Během výuky studenti pracují s již připravenými texty.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)

Podmínkou získání atestace je 70% účast na semináři.

Pro udělení atestace je nezbytná pravidelná příprava na výuku (vyhledání nových slovíček a slovních spojení, hrubý překlad, práce s textem), aktivní účast na hodinách a vypracování domácích úkolů. Maximální povolený počet absencí je celkem čtyři v ZS a čtyři v LS.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (25.02.2020)

이해영.김은영.신경선.주은경.이정란.이현의 공저.생활 속 한국 문화 77. 서울: 한글파크 2016

이은주 외.교과서 전래동화 12편. 서을: 거인 2005

한국의 전래동화 17 효녀 심청. 서을: 국민서관 1985

한국의 전래동화 18 홍길동 이야기. 서을: 국민서관 1985

한국의 전래동화 19 콩쥐와 팥쥐. 서울: 국민서관 1985

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (03.02.2020)

Četba textů slouží k prvnímu seznámení se s jiným než učebnicovým textem. Je zaměřena dvojím směrem: 1) na rozšíření slovní zásoby podle druhu probíraných textů, 2) na procvičení a fixaci gramatické struktury jazyka.
V tomto předmětu se probírají texty různých lexikálních rovin a rozlišných žánrů. Student se seznámí s jednoduššími články o korejské kultuře, s upravenými pohádkami pro dětské čtenáře, internetovými komiksy (webtoon) a zjednodušenými zprávami. Četba textů je podmíněna nezbytnou domácí přípravou. Během výuky studenti pracují s již připravenými texty.

Volba textů se může přizpůsobit potřebám studentů (např. delší příprava na TOPIK).

ZS

1. 한국 문화

2. 한국 문화

3. 전래동화: 효녀 심청

4. 한국 문화

5. 웹툰:밥 먹고 갈래요? 2x

6. 한국 문화

7. 한국 문화

8. 전래 동화:흥부와 놀부

9. 한국 문화

10. 전래 동화: 콩쥐와 팥쥐

11. 전래 동화: krátké pohádky: 개와 돼지, 짧아진 바지, 춤 추는 생쥐

12. 한국 문화

13. 웹툰:밥 먹고 갈래요?, 노곤하개

 

 

LS

1. 한국 문화 40,49

2. 열두 띠 동물과 관련된 표현 -zvěrokruh

3. 열두 띠 동물과 관련된 표현 - zvěrokruh

4. TOPIK II čtení - zkušební test 70min + oprava a tipy

5. TOPIK II psaní - zkušební test 50 min + rozebrání otázek ze čtení ( 30-40min)

6. Zprávy 1-3

7. 한국 문화

8. Zprávy 4-6 - materiály budou rozdány v hodině, samostatné vypracování a následná kontrola

9. 전래동화:홍길동 이야기

10. 전래동화:홍길동 이야기 + 한국문화

11. 한국 문화 50,51,52,53

12. 전래동화: krátké pohádky: 훈장님, 춤 추는 생쥐, 짧아진 바지

13. 한국 문화

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK