PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktická jazyková cvičení II - korejština - AKO100056
Anglický název: Korean Language Practice II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
P//Je prerekvizitou pro: AKO100061
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Horáková (09.01.2014)
This course helps beginners advance to the intermediate level. Through various authentic task learners improves speaking, listening, reading and writing skills.

The objective of the course is to help students utilize Korean appropriately and fluently in their daily lives. Students should get used to various types of discourses and distinguish between colloquial and literary language, and formal and informal speech. Students learn indirect speech. The goal is level for TOPIK 2-3.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů, 70% účast na on-line hodinách

Poměry při hodnocení: docházka (on-line hodiny) 30%, práce v hodinách a domácí příprava (pracovní listy) 20%, zkouška (zápočet) 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem (on-line), praktickou ústní zkouškou (on-line)

Splnění zápočtu a zkoušky z PJC II je podmínkou pro zapsání do PJC III.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Youn Woo Jung (08.10.2017)

Textbooks: 연세 한국어 2-1, 2-2 (연세대학교 대학출판문화원, 2014)

References:

Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka (Korean Grammar); Karolinum, Praha

국립국어원 (2005): 외국인을 위한 한국어 문법 1, 2, 커뮤니케이션북스

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Zápočet v ZS je podmíněna úspešným složením písemného testu v jeho závěru a praktickou ústní zkouškou.

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zápočtu v ZS, složením souhrnné písemné zkoušky (on-line formou) a průběžným odevzdáváním pracovních listů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku (on-line fromou)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Praktická jazyková cvičení II

Zvládnutí veškeré slovní zásoby a gramatiky z učebnice Yonsei 2-1, 2-2. Navázaní na učebnici Yonsei 3-1

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 2-1, 2- 2, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

 

1. Představení 

2. Korejské jídlo 

3. Tržiště 

4. Pozvání

5. Doprava

6. Občanská vybabenost 

7. Telefonování 

8. Nemocnice

9. Cestování

10. Domácí práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK