PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gramatika korejského jazyka II - AKO100055
Anglický název: Grammar of the Korean Language II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Prerekvizity : AKO100051
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syntax.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
Náplní prednášky Gramatika korejštiny popis gramatického systému korejštiny jako cizího jazyka v částečné komparaci s češtinou. Doplňuje kurzy praktické korejštiny v tom smyslu, že uspořádává jazykové jevy, se kterými jsou studenti průběžně konfrontováni, do přehlednějšího a systematického celku. V návaznosti na předmět Gramatika korejského jazyka I jsou probírány především gramatické kategorie realizované změnami slovesných forem.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2019)

Im Ho-bin (ed.) (1988): Korean Grammar for International Learners. I,II. Soul
Im Ho-bin (2005): Korean Grammar for International Learners - Workbook, Soul
Lee H.B.(1989): Korean Grammar. Oxford.
Pucek V. (2005): Gramatika korejského jazyka, Karolinum, Praha
Kuklip kukowon (2005): Hankuko munpop 1,2
Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean, A Comprehensive Grammar, Routledge
Yeon, J.H., Brown, L. (ed.) (2015): The Handbook of Korean Linguistics. Wiley Blackwell

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Atestace na zápočet je prováděna formou písemného testu. Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (03.10.2017)

Rozvržení přednášky:

1.        Verbální výrazy - slovesa dějová, kvalitativní, spona a slovesa existence

2.        Morfologie slovesa (kmen, sufixy, koncovky a jejich dělení, nepravidelná flexe,)

3.        Tvoření kauzatíva a pasíva

4.        Preterminativní koncovky - SZ, subjektová zdvořilost

5.        Kategorie času a vidu

6.        Koncovky ukonč. přísudku - slovesný způsob, zdvořilost vůči mluvčímu (výpovědní typy vět)

7.        Přímá a nepřímá řeč, zkrácené tvary

8.        Koncovky neukončeného přísudku; transformační a spojovací koncovky (konverba)

9.        Jmenné a adverbiální tvary sloves

10.      Participiální tvary sloves

11.      Slovesný zápor

12.      Základní syntaktické struktury a související pojmy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK