PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní korejština pro neoborové studenty II - AKO100054
Anglický název: Modern Korean as Optional Oriental Language II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jolana Blažíčková
Prerekvizity : AKO100046
Je prerekvizitou pro: AKO100095
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 가나다 Korean for Foreigners 1.pdf Učebnice Mgr. Jolana Blažíčková
stáhnout 가나다 Korean for Foreigners 1_workbook.pdf Pracovní sešit Mgr. Jolana Blažíčková
stáhnout 가나다 Korean for Foreigners 2.pdf Učebnice Mgr. Jolana Blažíčková
stáhnout 가나다 Korean for Foreigners 2_workbook.pdf Pracovní sešit Mgr. Jolana Blažíčková
stáhnout Korean for Foreigners audio.zip Korean for Foreigners audio Mgr. Jolana Blažíčková
stáhnout Ucebnice 2.zip Ucebnice 한국어 2 Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)
Kurz korejského jazyka se zaměřuje na mluvenou korejštiny,znalost základních
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz navazuje na Moderní neoborovou korejštinu I., pokračuje učebnicí Korean for Foreigners II., sleduje níže uvedené tematické okruhy.
1. Volný čas, koníčky
2. Zdraví
3. Vaření
4. Objednávání v restauraci
5. Jídlo
6. Nakupování
7. Barvy, oblečení
8. Popis cesty
9. Zvyky
10. Cestování
11. Představování
12., 13. Počasí
14. Roční období
15. Zájmy
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Základní:

가나다 Korean fo Foreigners I, II

 

Doporučená literatura k opakování a rozšíření jazykových dovedností:

Pucek, Vladimír. Gramatika korejského jazyka. Praha: Karolinum, 2005.

Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Zápočet v ZS je podmíněn úspešným složením dvou písemných testů, první v polovině semestru a druhý v jeho závěru.

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zápočtu v ZS, složením souhrnného písemného testu (on-line) a průběžným odevzdáváním pracovních listů. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

 

Zvládnutí veškeré slovní zásoby a gramatiky z učebnice Korean for Foreigners II , lekce 1-15, navázaní na učebnici Korean for Foreigners II

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book I, II

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (16.05.2015)

Poslech k učebnici 2 je dostupný na: https://onedrive.live.com/redir?resid=2646D0A2B99BB281!17960&authkey=!AHswCa4-d3CDtSQ&ithint=folder%2c

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Předmět je určen studentům, kteří zakončili kurz Moderní korejština pro neoborové studenty I., předpokládá se znalost jazyka a korejského písma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK