PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní korejština pro neoborové studenty I - AKO100046
Anglický název: Modern Korean as Optional Oriental Language I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jolana Blažíčková
Je prerekvizitou pro: AKO100054
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Korean_2nd_Ed.pdf Ucebnice Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2013)
Kurz Moderní korejština pro neoborové studenty I je koncipovaný jako dvousemestrální kurz korejského jazyka. Kurz je otevřený studentům Filozofické fakulty i ostatních fakult UK. V kurzu studenti získají základní znalost moderní korejštiny. V ideálním případě na předmět v následujícím akademickém roce navazuje Moderní korejština pro neoborové studenty II.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (20.09.2013)

Učebnice: 

Hangugŏ 1: Korean. Seoul: Moonjinmedia, 2003.


Doporučená literatura k opakování a rozšíření jazykových dovedností:

 

Pucek, Vladimír. Gramatika korejského jazyka. Praha: Karolinum, 2005.
Hangugŏ 1: practice book. Seoul: Moonjinmedia, 2005.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D. (30.09.2016)

Zápočet v ZS je podmíněn úspešným složením dvou písemných testů, první v polovině semestru a druhý v jeho závěru.

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zápočtu v ZS, složením souhrnné písemné zkoušky a průběžných testů. Písemná zkouška může být doplněna o praktickou ústní složku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2013)


Po krátkém teoretickém úvodu do korejského jazyka a písma struktura kurzu sleduje jednotlivé kapitoly Učebnice.

Vzhledem k hodinové dotaci kurz na studenty klade vysoké nároky v oblasti domácí přípravy. Pravidelné opakování probrané látky a memorování probraného lexika je klíčové pro uspěšné zvládnutí kurzu a i pro hladký průběh výuky.

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book a dále je silně doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (19.09.2013)
  • Kurz je určen úplným začátečníkům s nulovou znalostí korejského jazyka.
  • Mírně pokročilá znalost anglického jazyka je podmínkou (učebnice je v anglickém jazyce).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK