PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Koreje - AKO100014
Anglický název: Modern History of Korea
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Vyučující: Mgr. Karolína Šamánková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s moderní historií Koreje od kabo reforem do současnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (07.05.2020)

Složení písemné a ústní zkoušky.

Pro neoborové studenty stačí pouze splnění písemné části zkoušky. 
Požadavky na znalosti jsou pro všechny formy atestu stejné.

Úspěšné splnění průběžných úkolů a testů.

Aktualizovaná forma atestu pro LS 2019/20:

Atestace proběhne jak v distanční tak prezenční formě, v obou případech ve skupinách max po 8 studentech.

Atest se skládá z testu za celkem 30b., požadované minimum na splnění je alespoň 70%, a ústního zkoušení. Podmínkou k ústnímu zkoušení je splnění písemného testu alespoň na 70%. Výsledná známka bude průměrem známky z testu a z ústního zkoušení.

Neoboroví studenti si atest mohou splnit za stejných požadavků pouze písemnou formou. V tomto případě budou plnit test celkem za 50 b., poslední dvě otázky, každá po 10b., nahradí otázky ústního zkoušení. Požadované minimum je 70%.

Distanční forma proběhne přes moodle (test) a Skype (ústní) v předem vypsaných termínech, na které se student musí přihlášit přes SIS,


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (18.01.2020)

Povinná literatura:

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea II. V Praze: Nová vlna, 2019. ISBN 978-80-85845-94-5.
ECKERT, Carter J. ET AL. Dějiny Koreje. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-580-7.


Doporučená literatura:
LEE, Peter H. Sourcebook of Korean civilization, Vol 2. New York: Columbia University Press, 1996. ISBN 978-0231079143.
MYERS, Brian Reynolds. Nejčistší rasa. Praha: Ideál, 2013. ISBN 9788086995250.
BUZO, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Přeložil Jiří GOJDA. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7341-118-0.
NÁLEVKA, Vladimír. Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti. Praha: Nakladatelství Epocha, 2009. ISBN 9788087027936.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)

Požadavky pro atest (písemná a ústní zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (16.02.2020)

1. úvodní hodina: navázání na 19. století, zopakování kabo reforem; období od kabo reforem do anexe Koreje

2. Korea pod japonskou koloniální nadvládou

3. Třetí fáze japonské správy Koreje, osvobození a rozdělení Koreje, správa USAMGIK

4. Sovětská správa severní části poloostrova, vznik samostatných států, Korejská válka

5. Podstata systémů KLDR a KR do roku 1960

6. Pak Čŏnghŭi, politický, ekonomický a společenský vývoj KR v letech 1960-79

7. Politický, ekonomický a společenský vývoj KLDR v letech 1960-80

8. Osmdesátá léta v KR - Soulské jaro, Kwangdžu, LOH

9. Devadesátá léta v KR - proces demokratizace

10. Devadesátá léta v KLDR, vývoj vzájemných korejských vztahů

11. Události 21. století

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.02.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9096

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK