PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Moderní dějiny Koreje - AKO100014
Anglický název: Modern History of Korea
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karolína Šamánková
Je neslučitelnost pro: AKO100014V
Je prerekvizitou pro: AKO100167, AKO100160, AKO100151
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s moderní historií Koreje od kabo reforem do současnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (03.02.2022)

Složení písemné a ústní zkoušky.

Atest se skládá z písemného testu, požadované minimum na splnění je alespoň 70%, a ústního zkoušení. Podmínkou k ústnímu zkoušení je splnění písemného testu alespoň na 70%. Výsledná známka bude průměrem známky z testu a z ústního zkoušení.

V případě potřeby proběhne písemný test v moodlu a zkoušení na MS Teams. Pro obojí je povinné připojení ke společnému hovoru v MS Teams a zapnutí kamery.Úspěšné splnění průběžných úkolů:
Studentům bude v průběhu semestru poskytována doplňující četba (primární zdroje; články a dílčí kapitoly monografií sekundární literatury) do moodlu. Cílem této četby je rozšířit znalosti v oblastech, na které není v sylabu kurzu prostor, případně poukázat na problematiku interpretace dějin v ideologicky rozdělené společnosti.

Studentům bude umožněno plnit v moodlu k této literatuře domácí úkoly, které nebudou známkované a jsou zcela dobrovolné. V případě splnění alespoň poloviny z nich (tedy přečtením poloviny zadaných článků a kvalitním splněním zadaných úkolů k nim (otázky či kratičká úvaha)), mohou studenti dosáhnout na zvýšení hodnocení ústního zkoušení o jeden stupeň.
Termín pro odevzdání úkolu je vždy týden po přednášce, ke které jsou zadané. Úkoly budou v moodlu alespoň s týdenním předstihem a nelze je plnit zpětně.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (03.02.2022)

Povinná literatura:

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. Made in Korea II. V Praze: Nová vlna, 2019. ISBN 978-80-85845-94-5.
ECKERT, Carter J. ET AL. Dějiny Koreje. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-580-7.


Doporučená literatura:
Historické publikace autora Michael J. Seth (A History of Korea, A Concise History of Korea,.. vyšlo již v několika edicích mezi roky 2010–2020) + North Korea: A History. 
LEE, Peter H. Sourcebook of Korean civilization, Vol 2. New York: Columbia University Press, 1996. ISBN 978-0231079143.
BUZO, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Přeložil Jiří GOJDA. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7341-118-0.
Další vybrané články a kapitoly budou poskytovány v kurzu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (05.09.2019)

Požadavky pro atest (písemná a ústní zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (16.02.2020)

1. úvodní hodina: navázání na 19. století, zopakování kabo reforem; období od kabo reforem do anexe Koreje

2. Korea pod japonskou koloniální nadvládou

3. Třetí fáze japonské správy Koreje, osvobození a rozdělení Koreje, správa USAMGIK

4. Sovětská správa severní části poloostrova, vznik samostatných států, Korejská válka

5. Podstata systémů KLDR a KR do roku 1960

6. Pak Čŏnghŭi, politický, ekonomický a společenský vývoj KR v letech 1960-79

7. Politický, ekonomický a společenský vývoj KLDR v letech 1960-80

8. Osmdesátá léta v KR - Soulské jaro, Kwangdžu, LOH

9. Devadesátá léta v KR - proces demokratizace

10. Devadesátá léta v KLDR, vývoj vzájemných korejských vztahů

11. Události 21. století

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šamánková (17.02.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9096

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK