PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moc literatury, literatura moci - AKM500224
Anglický název: Power of literature, literature of power
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (26.01.2020)

 

Moc literatury, literatura moci a nemoci

Vyučuje:

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

 

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování diskusního příspěvku, průběžná četba zadaných textů

Charakteristika kurzu:

Téma kurzu se inspiruje klíčovou otázkou kulturní antropologie - jak se konstituuje "naše" kultura na základě konfrontace s kulturou cizí a neznámou. Jakou diskursivní praxi zakládá polarita "my x oni", příp. "já x ten druhý" ? Jaké mechanismy má kultura k dispozici, aby se mohla s "cizím" (případně nepřátelským) vyrovnat ? Klíčovým materiálem, v němž budeme hledat odpovědi na tyto a další kulturněantropologické otázky, bude literární text. A to v celé škále "literárnosti" - od lodních deníků, dopisů jezuitských misionářů přes cestopisy k románům. Zaměříme se především na techniku "přivlastnění" onoho cizího a neznámého. V okamžiku, kdy se "psaní" stává legitimizačním kulturním mechanismem, problematizuje se i podstata a povaha "literární fikce".

Tematické okruhy:

I.

1) Mýtus, orální kultura a technika "přivlastnění"
Špaletová, Rittstein: Proč je noc černá

Lévi-Strauss: Věda konkrétního (Myšlení přírodních národů)
Špaletová, Rittstein: Proč je noc černá (vybrané kapitoly)

II.
3) Cizí a jiné v rámci středověké křesťanské kultury
· středověká fantastika, "nepřiznané cizí" (Marco Polo: Milion, Mandevilla)
· obraz druhého, jiného, cizího; obraz nepřítele (Dobytí Lisabonu na Maurech roku 1147)

Marco Polo: Milion (První kniha: kap. XXVI, XXVII,XXVIII,XXXVII, XXXIX, LV, Druhá kniha: XXVI, Třetí kniha:XXXVII)
Mandevilla (Rozdiel 22., 30.,68.,80.,110.)
Dobytí Lisabonu na Maurech roku 1147

III.
4) Objev "nového světa" a hledání "ztraceného ráje"
· divoch, divočina x nalezený ztracený ráj 
· cizí jako exotika budící úžas

Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty. Praha: Orbis, 1958
Bernal Díaz del Castillo: Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha: Odeon 1980¨
Cortés, Hernán: Dopisy. Praha: Argo, 2000.

Sláva a pád Tenočtitlanu. Dobytí Mexika očima poražených. Praha: Odeon, 1969
Bartolome de Las Casas: O zemí indijských pustošení a vyklidňování zpráva nejstručnější. Praha: Lidová demokracie, 1954.

IV.

5) Barokní fascinace jiným a nesrozumitelným

· nová podoba jiného - extáze a mystika (barokní poezie, Terezie z Ávily, Juan de la Cruz)
· misionáři versus renesanční objevitelé - touha po dálkách a nekonečnu (Kalista: Cesty ve znamení kříže)

 KALISTA, Zdeněk: Cesty ve znamení kříže: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad, 1947.
František Xaverský (1506-1552) -- Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu: Refugium, Velehrad-Roma, 2005.

V.
6) "robinsonáda" - ušlechtilý divoch, gentleman 
· Chateaubriand, Deffoe, Rousseau 
· Moderní "divočina" - Conrad, Golding, Kafka

- trampská literatura

Chateaubriand: Atala, René
Defoe: Robinson Crusoe 
Golding: Pán much
Conrad: Srdce temnoty

VI.
7) Vědec, expedice, taxonomie cizího (Humboldt, Darwin, Holub)

Charles Darwin: Cesta kolem světa: Přírodovědcova cesta kolem světa na lodi Bengle. Praha: Mladá fronta, 1955.
Alexander von Humboldt: Cestopisy z Nového světa. Praha: Clinamen, 2002

VII.
8) "Evangelium" zdraví a čistoty
· "klinický" diskurz - společnost jako klinika, zdraví x nemoc, podoba druhého a jiného uvnitř společenství, "dispozitiv moci" (Foucault), domácí řády
· Metafora čistoty (a zdraví) nahrazuje obraz nalezeného a ráje; obraz nepřítele jako nečistého 
· Metafory nemoci (Sontagová,…); nemoc jako klíčový obraz modernistické prózy

FOUCAULT, MICHEL: Psyhologie a duševní nemoc. Praha: Dauphin, 1997
SONTAGOVÁ, SUSAN: Nemoc jako metafora. Aids a jeho metafory. Praha, Mladá fronta 1997

Alexander Hohenstein: Warthegau: deník z let 1941-1942


Základní literatura:

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.
Marco Polo: Milion
Mandevilla
Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Praha: Argo, 2008.
Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty. Praha: Orbis, 1958
W. H. Prescott: Dějiny dobytí Peru. Praha: Panorama, 1980
Bernal Díaz del Castillo: Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha: Odeon 1980¨
Bartolome de Las Casas: O zemí indijských pustošení a vyklidňování zpráva nejstručnější. Praha: Lidová demokracie, 1954.
Jean de Léry: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.
Sláva a pád Tenočtitlanu. Dobytí Mexika očima poražených. Praha: Odeon, 1969
Pravdivá zpráva o dobytí Peru a provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem, kapitánem nejvyššího křesťanského katolického veličenstva, císaře a pána našeho poslaná jeho veličenstvu Franciskem de Xerezem, jedním z prvních dobyvatelů. Praha: Mladá fronta, 1970
KALISTA, Zdeněk: Cesty ve znamení kříže: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad, 1947.
František Xaverský (1506-1552) -  - Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu: Refugium, Velehrad-Roma, 2005.
Chateaubriand: Atala
Defoe: Robinson Crusoe
Conrad: Srdce temnoty
Kafka: Povídky
Charles Darwin: Cesta kolem světa: Přírodovědcova cesta kolem světa na lodi Bengle. Praha: Mladá fronta, 1955.
Alexander von Humboldt: Cestopisy z Nového světa. Praha: Clinamen, 2002
De Sade: Filosofie v budoáru
Thoreau: Walden aneb Život v lesích
Alexander Hohenstein: Warthegau: deník z let 1941-1942

Doporučená literatura:


GREENBLATT, Stephen: Podivuhodná vlastnictví: Zázraky nového světa. Praha: Karolinum, 2004.
TODOROV,Tzvetan: Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996.
FOUCAULT, MICHEL: Myšlení vnějšku. Praha, Herrmann a synové 2003.
FOUCAULT, MICHEL: Psyhologie a duševní nemoc. Praha: Dauphin, 1997
FOUCAULT, MICHEL:. Brno: Computer Press, 2007.
SONTAGOVÁ, SUSAN: Nemoc jako metafora. Aids a jeho metafory. Praha, Mladá fronta 1997
MAFFESOLI, Michel: O nomádství. Praha: Prostor, 2002.
WALDENFELS, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího. Praha: OIKOYMENH, 1998.
GEERTZ, Cliford: Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000.
FUENTES, Carlos: Pohřbené zrcadlo. Praha:Mladá fronta, 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK