PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mýtus a ideologie - AKM500200
Anglický název: The Myth and Ideology
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (08.02.2013)

 

 

MÝTUS A IDEOLOGIE

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu prezentace vybraného rámce/díla formou 30-40 minutového výkladu, který představí materiál (s využitím principu synekdochy ve smyslu části za celek) a nabídne jeho produktivní interpretaci (tedy nikoli pouhý popis!), vůle zapojit se do diskuse reflektující prezentace ostatních účastníků semináře; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Charakteristika kurzu:

Kurz na navazuje na seminář zimního semestru Mýtus, kult a posvátný text. Absolvování tohoto semináře však není podmínkou pro účast. Vyjdeme z charakteristiky mýtického narativu a sémiotického pojetí mýtu (Barthes, Macura) a zaměříme se na analýzu toho, jak se mýtus coby specifický znakový systém podílí na ideologizaci vyprávění.

Tematické okruhy:

1)      Mýtizace obrazu a postavy v popkultuře (comics, kultovní postava)

2)      Mytologizují estetika Třetí říše ("zhoubná inverze symbolů)

Leni Riefenstahl: Triumf vůle, Olympia

Michel Tournier: Král duchů

3)  "Válka skončila, boj však nikoli" - budovatelská mytologie lyrického věku socialistického realismu.

4)  Samozvanci, ztroskotanci, chalupáři a kutilové - mytologie normalizace

  • Filmové a literární reprezentace procesu normalizace. Třicet případů majora Zemana (díly Štvanice a Studna), filmy Karla Steklého (Za volantem nepřítel či Tam, kde hnízdí čápi) a Vojtěcha Trapla (Komu zvoní hrana).  
  • Každodennost normalizace: poetika každodenních banalit. Práce, chata, byt, zahrádkářství, sběratelství, kutilství, domácí umění, rodina, svět dětí
  • Normalizační popkultura (pop music, TV seriály, reklamy, večerníčky, pohádky, dětské časopisy)
  • Tematologie a topologie normalizace : analýza klíčových literárních a filmových témat normalizační kultury. Obrazy zdraví a nemoci, motivika středu/normálu, televizní humor a zábava (soutěže a estrády), obrazy těla (spartakiáda), obrazy dětství, metaforika jídla (seriál Žena za pultem), kosmonautika, obrazy přírody (exploatace kontra ekologie); analýza klíčových literárních a filmových toposů normalizační kultury. Nemocnice, škola, kasárna, domov, pracoviště, venkov, Západ, hranice atd.

5) Ostalgie a retrománie

  • "Malé dějiny", rodinné vzpomínání,obrazy dětství, mládí, dospívání
  • Ostalgické podoby hrdinství

 

  • Reinterpretace obrazů "velkých dějin", historická událost v perspektivě nostalgické vzpomínky: Pražské jaro, Charta 77,  Listopad 1989; rozpad komunismu v literárních a filmových reprezentacích, "nová" postkomunistická situace

 

  • Porevoluční recepce normalizační popkultury (publicistika, fankluby a kulty - např. diskuse kolem reprízování normalizačních seriálů); Vzpomínkové figury idyly a idealizace; Etika x estetika (n)ostalgické vzpomínky

 

 

Základní literatura:

 

a) mýtus 

MACURA, Vladimír: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1984-1989. Praha, Pražská imaginace 1992.

BARTHES, Roland: Mytologie. Praha, Dokořán 2004.

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996.

Mýtus, logos, ed. Petr Rezek. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1991.

MELETINSKIJ, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989.

ROYT, Jan: Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století.Praha: Karolinum, 1999.

SELLIER, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002.

SCHOLES,R.-KELLOGG, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002.

b) nacistické estetika

KLEMPERER, Viktor: Jazyk Třetí říše LTI: poznámky filologovy. Praha 2003.

SPOTS, Frederic: Hitler a síla estetiky. Praha 2007.

REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše : fascinující a násilná tvář fašismu. Praha, Argo 2004.

c) normalizace

BÍLEK, Pert A. (ed) :James Bond a major Zeman : ideologizující vzorce vyprávění. Příbram : Pistorius & Olšanská ; Litomyšl : Paseka, 2007.

BÍLEK, Pert A., ĆINÁTLOVÁ, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie : popkulturní obrazy normalizace. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010.

HADRAVOVÁ, Tereza; MARTINEK, Přemysl, eds.: Normalizace: Sborník prací a rozhovorů pro sokolovský filmový seminář 2006. Loket: o. s. Démonický koník 2006.

(http://estetika.ff.cuni.cz/files/Norm-web.pdf)

FIDELIUS, Petr: Řeč komunistické moci. Praha, Triáda 1998.

HAVEL, Václav: Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny 1990. Také in O lidskou identitu. Praha: Rozmluvy 1990 a Spisy IV. Praha: Torst 1999. (http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=6&id=2&kat=&from=6)

KLUSÁK, Pavel: Písničky pro (rudou) hvězdu. Jak se v české pop-music kolaborovalo s totalitním režimem (http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=55)

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ (http://www.totalita.cz/texty/pouceni.php)

Sjezdová zpráva předsednictva přípravného výboru Svazu českých spisovatelů, přednesená s. Janem Kozákem na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů 31. 5. 1972. In: Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů ve dnech 31. 5. ? 1. 6. 1972. Praha: Svoboda 1972.

ŠIMEČKA Milan: Obnovení pořádku. Brno: Atlantis 1990.

BETTS, Raymond F.: A History of Popular Culture: More of Everything, Faster and Brighter. New York: Routledge 2004.

DANESI, Marcel: Of Cigarettes, High Heels, and Other Interesting Things: An Introduction to Semiotics. London: Palgrave, 1999.

DRAKULIĆ, Slavenka: Jak jsme přežili komunismus. Praha: NLN 2006.

ECO, Umberto: Jak interpretovat seriály. In: Meze interpretace. Praha: Karolinum 2005.

FIDELIUS, Petr: Kritické eseje. Praha: Torst 2000.

FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky?: Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha: Scriptorium 2003.

Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP 2007.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina: ?Kytky v popelnici?: Společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu. Praha: UPM 2007.

HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Slon 2001.

HUBATOVÁ-VACKOVÁ Lada; ŘÍHA, Cyril, eds.: Husákovo 3 + 1: Bytová kultura 70. let. Praha, VŠUP 2007.

LEEUWEN, Theo van: Introducing Social Semiotics. London, Routledge 2005.

PREISNER, Rio: Kritika totalitarismu. Londýn: Rozmluvy 1984.

PŘIBÁŇ, Michal, ed: Z dějin českého myšlení o literatuře IV (1970-1989). Praha: ÚČL AV ČR 2005 (http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/4)

ROUBAL, Petr: Krása a síla ? genderový aspekt československých spartakiád (http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006020701)

TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza. Praha: Triáda 2003.

http://www.totalita.cz/norm/norm.php

http://www.husakovo.net

http://www.domaciumeni.cz

http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/videoarchiv.php

http://www.sorela.cz

DVD: Vzpomínáte?? (3 dokumenty r. Pavla Kouteckého a výběr z televizních pořadů a dalších vizuálních materiálů); Vzpomínáme (různí režiséři, krátké tematicky orientované dokumenty);


d) ostalgie

 

 

 

ANDERSON, Benedict: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.

BOYM, Svetlana: ommon places : mythologies of everyday life in Russia Cambridge : Harvard University Press, 1994.

BREN, Paulina: The Greengrocer and his TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press, 2010.

TRÁVNÍČEK, Jiří (ed.): V kleštích dějin. Střední  Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2010.

KROUTVOR, Jiří: Potíže s dějinami. Praha 1990.
ASSMANN, Jan. Kultura a paměť, Praha: Prostor, 2001.

VAŠÍČEK, Zdeněk. Obrazy minulosti, Praha: Prostor, 1996.

MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.

MACURA, Vladimír. Znamení zrodu, Praha: H&H ,1995.

RÁKOS, Péter. Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla.   Bratislava: Kalligram, 2OO1.

DRAKULIĆ, Slavenka: Jak jsme přežili komunismus. Praha: NLN, 2006.

HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Slon, 2001.

HUBATOVÁ-VACKOVÁ Lada; ŘÍHA, Cyril, eds.: Husákovo 3 + 1: Bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007.

MRKLAS,Ladislav a KUNŠTÁT, Daniel (eds.): Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku. Praha: Cevro, 2009.

MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno ... Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej. Praha: SLON 1999.

MAYEROVÁ, Francoise: Češi a jejich komunismus. Praha: Argo, 2009.                      

ŠKÁPÍKOVÁ, Jitka, HOUSER, Jiří: Vzpomínáte? Tak takoví jsme byli: 70. léta. Praha: XYZ, 2009.

DUDEK, Oldřich: Hořký smích totality. Čítanka pro Husákovy děti. Polart, 2009.

 

Primární zdroje pro případnou analýzu:

 

Thomas Brussig: Na kratším konci ulice, Hrdinové jako my

Patrik Ouředník: Ročník čtyřiadvacet

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Irena Dousková: Hrdý Budžes

Petr Šabach: Občanský průkaz, Opilé banány

Josef Moník: Neser bohy

Bohuslav Vaněk-Úvalský: Brambora byla pomeranč mého dětství

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

Mariusz Szczygieł: Gottland

 

Tv seriály

Vyprávěj

Retro

 

Čas sluhů (Irena Pavlásková, 1989)

Byli jsme to my? (Pavel Máša, 1990)

Kouř (Tomáš Vorel, 1991)

Corpus Delicti (Irena Pavlásková, 1991)

Díky za každé nové ráno (Milan Šteindler, 1993)

Kolja (Jan Svěrák, 1996)

Báječná léta pod psa (Petr Nikolaev, 1997)

Rebelové (Filip Renč, 2001)

Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)

Pelíšky (Jan Hřebejk, 1999)

Kawasakiho růže (Jan Hřebejk, 2009)

Pouta (Radim Špaček, 2009)

Eastie Boys / Sonnenalle (Leander Haußmann, 1999)

Good bye, Lenin! (Wolfgang Becker, 2003)

Životy těch druhých / Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck 2006)

Nesnesitelná lehkost bytí / The Unbearable Lightness of Being (Philip Kaufman, 1988)

 

Další filmy (k tématu laskavý humor):

Na samotě u lesa (Jiří Menzel, 1976)

"Marečku, podejte mi pero !"(Oldřich Lipský, 1976)

Kulový blesk (Ladislav Smoljak, Zdeněk Podskalský, 1978)

Vrchní, prchni ! (Ladislav Smoljak, 1980)

Slavnosti sněženek (Jiří Menzel, 1983)

Jára Cimrman, ležící, spící (Ladislav Smoljak, 1983)

Jak básníci přicházejí o iluze (Dušan Klein, 1984)

Co je vám, doktore? (Vít Olmer, 1984)

Vesničko má, středisková (Jiří Menzel, 1985)

Jako jed (Vít Olmer, 1985)

Nejistá sezóna (Ladislav Smoljak, 1987)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK